Tunnetko ympäristöterveydenhuollon?

Onko arkinen elinympäristömme turvallinen ja terveellinen? Elintarvikkeet laadukkaita, sisäilma raikasta ja uimavedet turvallisia uida? Niin tulisikin olla.

Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset tekevät joka päivä paljon työtä, jolla pyritään turvaamaan turvallinen ja terveellinen elinympäristö meille kaikille.

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen kuuluu kaupungin palveluihin ja valvontaa rahoitetaan kuntalaisilta kerätyillä verovaroilla. Myös keskusvirastoilla, Eviralla ja Valviralla sekä aluehallintovirastoilla on omat ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävänsä.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kansalaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta. Tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto.

Valvomalla ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti ja riskejä minimoiden. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia ovat elintarvikevalvonta, eläinten terveys ja hyvinvointi, terveydensuojeluvalvonta sekä tupakkalain valvonta.

Hyvinkäällä ympäristöterveydenhuollon yksikkö kuuluu ympäristökeskukseen. Käytännössä me Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollossa käymme tekemässä esimerkiksi elintarvikevalvonnan Oiva-tarkastuksia, joiden tulokset julkaistaan oivahymy.fi-sivustolla. Eläinlääkäri hoitaa sairastuneita ja vaikkapa rokotuksen tarvitsevia eläimiä sekä vastaanotolla että eläimen luona tilalla. Jos epäillään eläimen hoidon laiminlyöntiä, on käytävä tekemässä eläinsuojelutarkastus. Käymme säännöllisesti valvomassa koulujen ja päiväkotien terveydellisiä oloja, kuten sisäilman laatua. Juomavesi- ja uimavesinäytteitä otetaan sen varmistamiseksi, että vesi on turvallista juoda tai uida. Myös tupakan myynnin lainmukaisuutta valvotaan.

Tulevaisuuden näkymiä

Ympäristöterveydenhuollon tekemä työ saattaa kuntalaiselle päin olla näkymätöntä, mutta se vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. Jatkossa pyrimme löytämään selkeämmin mitattavia asioita, joilla pystyttään osoittamaan ympäristöterveydenhuollon tekemän työn vaikutus kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvin hoidettu ympäristöterveydenhuolto säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja siten meidän kaikkien yhteisiä verorahoja.

 

 

Päivitetty 22.5.2018