Pintavesien seuranta

Maaliskuussa 2018 on otettu vesinäytteet seuraavista lammista ja järvistä: Hirvijärvi, , Suolijärvi, Kytäjärvi, Pahanojanlammi, Kirjavat, Kaveton, Rautajalanlammi, Pojanjärvi, Hepolammi ja Puoliväinlammi.

Näytteenotto-olosuhteet olivat talviset. Leudon loppusyksyn aikana pintavedet olivat pysyneet jäättöminä, mutta tammikuun alun pakkasten vaikutuksesta jääkannet muodostuivat myös järviin. Maaliskuun puolivälissä jäitä peitti lumikerros, mikä oli hidastanut jäiden vahvistumista kireistä pakkasista huolimatta. Jäiden paksuus oli järvissä noin 25 cm.

Lampien vedet olivat ruskeita sateisen syksyn jäljiltä. Happitilanne oli ajankohtaan nähden hyvä. Vain suojaisten, syvien lampien happitilanne oli heikko. Rehevässä Kytäjärvessä alusvesi oli lähes hapeton, samea ja runsasravinteinen..

Kytäjärveen laskevat Koirajoki ja Mustajoki olivat maaliskuun lopulla paksun jääkannen alla. Mustajoessa ulosteperäisten E. coli -bakteerien pitoisuus oli erittäin korkea, 16 000 kpl/100 ml. Näitä bakteereita esiintyy runsaana erityisesti ihmisten ulosteissa, verrattuna enterokokki -bakteereihin, jotka ovat runsaita eläinten ulosteessa. Enterokokkipitoisuus Mustajoessa oli 50 kpl/100 ml. Mustajoessa ammoniumtyppi- ja fosforipitoisuudet olivat myös koholla. Ilmeisesti jokeen kohdistui asutuksen jätevesikuormaa. Seuraavat virtavesinäytteet otetaan huhtikuussa.

 

Heli Vahtera
Limnologi
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

 

 

Päivitetty 16.4.2018