Metsätalous- ja maankäyttökoulutus

Suomen metsäkeskus ja Hyvinkään kaupunki järjestävät Hyvinkään ja naapuri-
kuntien metsänomistajille sekä metsien käytöstä kiinnostuneille

METSÄTALOUS- JA MAANKÄYTTÖ- KOULUTUKSEN
keskiviikkona 26.9.2018 klo 17:30–20:00
Kaupungintalon aula, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

Tilaisuus on suunniteltu palvelemaan kaavoitetuilla alueilla maata omistavia metsän-omistajia. Kaavamerkinnät metsäalueilla voivat vaikuttaa alueiden metsätalous-
käyttöön ja maanomistaja on merkittävä osallinen kaavoituksessa.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tietoa kaavoituksesta, vuorovaikutusmahdollisuuksistasi kaavojen laadinnassa, metsien luontoarvoista, vapaaehtoisista suojelu-mahdollisuuksista sekä metsätalouden ja kaavoituksen yhteensovittamisesta.

• Tilaisuuden avaus ja hankkeiden esittely
• Kaavoitus, kaavaprosessi ja osallistuminen
• Maisematyölupa
• Metsätalous ja kaavoitus
• Vapaaehtoinen suojelu
• Mhy Uusimaa kommenttipuheenvuoro

Metsätalous ja kaavoitus -hankkeessa pyrimme luomaan Uudellemaalle tiiviin asutuksen ja vihreän metsätalouden olosuhteisiin uutta yhteistyötä ja lisääntyvää yhteisymmärrystä maankäytön suunnittelijoiden ja metsäsektorin ja metsänomistajien välille. Oikealla tiedolla ja oikea-aikaisella vaikuttamisella voidaan välttää ristiriitoja metsän-hoidon ja maankäytön suunnittelun välillä. Lue lisää hankkeesta https://www.metsakeskus.fi/metsatalous-ja-kaavoitus-skogsbruk-och-planlaggning

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 23.9.2018 mennessä: 
www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=7971

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mika Salmi
puh. 050 449 4804, mika.salmi@metsakeskus.fi

Kuva metsästä

Päivitetty 1.2.2019