Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta työn alla

Talven ja kevään aikana kolmessa työpajassa laadittiin Hyvinkään kestävän kehityksen tiekarttaa. Yksi näistä työpajoista oli yhteinen Riihimäen kanssa, liittyen jätteisiin ja energiaan. Työpajatyöskentelyä koordinoivat Motiva ja Suomen ympäristökeskus SYKE, jotka laativat työpajojen pohjalta ensimmäisen version tiekartasta.

Tiekartta keskittyy ekologiseen kestävyyteen ja työpajoissa toimenpiteitä mietittiin seuraavien ryhmäjakojen mukaisesti: 1. Energia; 2. Liikenne ja yhdyskuntarakenne; 3. Jätteet ja materiaalit; 4. Ruoan ja veden kulutus ja tuotanto;5. Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö sekä 6. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus.

Tiekartan ensimmäiset toimenpiteet käsittävät tämän valtuustokauden ja niistä koetetaan tehdä mahdollisimman konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia. Näistä toimenpiteistä muodostuu samalla Hyvinkään uusi ympäristöohjelma vuoteen 2021. Pidemmän aikavälin tavoitteen ulottuvat vuosiin 2030 ja 2050 ja ne tulevat tarkentumaan ajan myötä.

Tiekarttaa työstetään nyt eteenpäin viranhaltijavoimin ja syksyllä se tulee lausunnoille ja julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi. Lausuntojen ja kommenttien jälkeen tiekartta tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi tämän vuoden lopulla.

Päivitetty 5.9.2019