Huolehditaan hyvästä uimavedestä

Hyvinkäällä uimavedet ovat olleet viime vuosina hyvälaatuisia. Seurantakierroksilla ja rannoilta otetuissa näytteissä on havaittu sinilevää (eli syanobakteereita) ja ulosteperäisiä bakteereja vain vähän.

Vesistöjen ympärillä asuvat tai lomailevat sekä uimarannalla aurinkoista kesäpäivää viettävät ihmiset vaikuttavat jokainen osaltaan uimaveden mikrobiologiseen laatuun. Uimaveden mikrobiologista laatua kuvaavat suolistoperäisten bakteerien määrä. Suolistoperäisiä bakteereja voi päästä uimaveteen, jos alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely ei ole asianmukainen tai uimarit eivät huolehdi hygieniastaan hyvin. Tämän vuoksi uimaan ei saa mennä vatsataudissa, eikä uimavedessä saa tehdä vauvan peppupesua.

Vesistöjen ympärillä olevilla toiminnoilla voi olla vaikutusta vesistön ravinnekuormitukseen, mikä puolestaan vaikuttaa mm. sinilevien kasvuun. Sinilevien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti sääolosuhteista johtuen. Uimista on syytä välttää sinileväesiintymän aikana. Erityisesti lapsia ei tule sinileväesiintymän aikana päästää veteen.

Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä yhdisteitä ja voivat siten aiheuttaa iho-, silmä- tai muita allergiaoireita. Sinilevien haitat eivät liity pelkästään uimiseen, vaan sinileväpitoista vettä ei voi käyttää edes saunan löylyvetenä.

Hyvinkäällä ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti uimaveden laatua Usminjärven sekä leirikeskusten uimarannoilla. Lisäksi valvontaa tehdään Kaupunkisillan ja Sveitsin uimaloissa. Säännöllinen valvonta tarkoittaa näytteenottoa sekä aistinvaraista havainnointia mm. jätteiden ja levien osalta. Uimaveden laatutiedot löytyvät rantojen ilmoitustauluilta sekä Hyvinkään kaupungin internet-sivulta Uimarantaveden laatu 2018 - Hyvinkää Internet.

Usmin ranta

Päivitetty 20.6.2018