Alkutuotannon valvonta

Alkutuotannon valvonta alkaa Hyvinkäällä

Hyvinkäällä aloitetaan säännölliset ja suunnitelmalliset alkutuotantotarkastukset kesällä 2018. Alkutuotannolla tarkoitetaan kasvien viljelyä ja eläinten kasvatusta, luonnon tuotteiden keräämistä, metsästystä ja kalastusta. Hyvinkäällä on valtakunnallisen alkutuotantorekisterin mukaan noin sata alkutuottajaa.

Alkutuotantoon sisältyy elintarvikkeiden tuottamisen lisäksi myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu. Myös elävien eläinten ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan on alkutuotantoa.

Hyvinkäällä ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta tai toiminnassa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta tehdään Hyvinkään ympäristöterveydenhuoltoon. Hyvinkään elintarvikevalvonta ylläpitää alkutuotantopaikoista kunnallista rekisteriä, jonka pohjalta tehdään vuosittainen tarkastussuunnitelma tarkastettavista paikoista.

Luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilyä, metsästystä ja luonnonvaraisen riistan luovutusta suoraan kuluttajalle ei rekisteröidä, joten näistä ei tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta.

Rekisteröinnin piiriin kuuluvilla alkutuotannon toimijoilla tulee olla omavalvonnan kuvaus. Omavalvonnan kuvauksella toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Alkutuotannon yhteydessä voidaan tilan omia alkutuotannon tuotteita myydä pieniä määriä suoraan kuluttajille.

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Elintarvikehuoneistoilmoitus tarvitsee tehdä Hyvinkään ympäristöterveydenhuoltoon, jos toimija myy alkutuotannon tuotteita omasta myyntitilasta eli elintarvikehuoneistosta.

Tarkastuksien toteutus

Alkutuotantotilojen tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia maksullisia tarkastuksia. Tarkastuksia tehdään riskiperusteisesti 1-5 vuoden välein, tai tarvittaessa. Tarkastuksilla käytetään apuna Eviran laatimaa tarkastuslistaa. Tarkastuksen ajankohta sovitaan ennalta toiminnanharjoittajan kanssa.

Tarkastuksilla käydään läpi alkutuotantopaikan ja toiminnan taustatiedot, alkutuotantoon laadittu omavalvontakuvaus sekä toimintaan käytettävät tilat, laitteet ja välineet. Alkutuotannon henkilöstön elintarvikehygieniaan, tuotteiden laadunvalvontaan ja tuotteiden käsittelytapaan liittyviä asiakokonaisuuksia sekä alkutuotannossa käytettäviä veden laatuvaatimuksia tarkastetaan. Lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota alkutuotannon jäljitettävyyteen ja kirjanpitovelvoitteisiin, kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden asianmukaiseen käyttötapaan, viljelmien haittaeläinten torjuntaan ja jätehuollon toteuttamiseen.

Tänä vuonna alkutuotantotarkastukset painottuvat marjan ja hedelmän viljelijöihin.

 

 

Päivitetty 30.5.2018