Ilmastodieettilaskuri

SYKE järjestää Ilmastodieetti –kilpailun HINKU-kuntien kesken 1.9.-18.9.2019. Klikataan yhdessä Hyvinkää näkyvälle sijalle ilmastodieetti-kisassa!

Hyvinkää on mukana edelläkävijäkaupunkien ja –kuntien HINKU- ja FISU -verkostoissa. HINKU-verkoston (http://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/) hankkeiden tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80%:lla vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tavoitteeseen on sitoutunut tällä hetkellä 50 kuntaa. Suomen päästöistä 70% syntyy kotitalouksien kulutuksesta, joten kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli, kun luodaan edellytykset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

FISU (Finnish Sustainable Communities, http://www.fisunetwork.fi/fi-FI) on 11 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Globaalisti kestävässä kulutuksessa luonnonvaroja käytetään vain luonnon kantokyvyn verran. Kierrättämisellä on merkittävä rooli.

Hyvinkäällä on tämän syksyn aikana valmistumassa HINKU- ja FISU-tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä toimintamalli Kestävän Kehityksen tiekartta.

Ilmastotyö asettaa haasteita kaupunkiorganisaatiolle ja elinkeinoelämälle, mutta todellisen työn teemme me ihmiset arkipäivän valinnoillamme. Työn ensimmäinen ja ratkaisevin askel on oman henkilökohtaisen elämäntavan vaikutusten tiedostaminen.

Ilmastodieetti -laskuri antaa selkeän käsityksen oman elämäntavan vaikutuksista. Tulosten tarkastelu osoittaa, että määrätietoiset valinnat saavat aikaan huomattavaa muutosta.

Keskiverto suomalaisen ilmastojalanjälki on n. 10 000 kg CO2e/vuosi. Ympäröivä kansantalous lisää CO2e kokonaiskuormitusta 30%. Tässä laskurissa sitä ei ole huomioitu. Ilmastotavoitteet määrittelevät tulevaisuuden ilmastojalanjäljen tasoksi 3 000 kg CO2e/vuosi.

 

SYKE ilmastojalanjälki –laskuri https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/ antaa havainnollisen käsityksen oman elämäntavan vaikutuksesta ympäristöön. Testi vie aikaa 10 – 20 minuuttia riippuen millä tarkkuudella sen haluaa suorittaa.

Voit tehdä testin pääsääntöisesti laskurin antamia tilastoituja keskimääräisiä lukuja käyttäen. Laskurin antamat arviot on kerätty useasta tutkimuksesta ja tilastosta ja ne perustuvat elinkaarianalyyseihin eli antavat lähellä todellisuutta olevan arvon.

Tarkempi testi edellyttää joidenkin tietojen, kuten sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen tarkistamista. Katso sähkölaskusta tai netistä sähköyhtiön/Omat tiedot, sieltä löytyy oman talouden sähkönkulutus vuositasolla. Kaukolämpöä käyttävien on selvitettävä oma lämpöenergian kulutus vuositasolla. Sähkösopimuksesta näet, onko jo sovittu Vihreän (Eko) energian käytöstä. Asumiseen liittyvät tiedot ovat kodin kokonaislukuja. Laskuri jyvittää ne yhdelle henkilölle. Muut kysyttävät arvot ovat henkilökohtaisia.

Muista ilmoittaa postinumero, että vastaus rekisteröityy Hyvinkäälle ja huomioi kilpailuaika 1.9.-18.9.2019. Muista myös haastaa tuttusi ja naapurisi.

Kannattaa tehdä ensin harjoituslaskenta. Kirjautumalla laskuriin, voit tallentaa tuloksesi. Sähköpostiin saapuva tunnuskoodi on kertaluontoinen ja on voimassa 10 minuuttia. Seuraavalla kerralla saat sähköpostiisi uuden tunnuskoodin. Omaa kulutuskäyttäytymistä ja tulosten kehittymistä voi sitten seurata tulevien vuosien kuluessa. Laskurin tulosten ja sen antamien kehitysehdotusten avulla rakentuu oma ilmastotiekartta kohti tulevaisuuden tavoitteita.

K-ryhmä että S-ryhmä ovat ottaneet käyttöön palvelun, jonka avulla asiakkaat voivat seurata omien ruokaostostensa vaikutusta ilmastojalanjälkeen. Laskenta perustuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) määrittelemiin tietoihin. K-ryhmässä tiedot saa, myös mobiilisti K-ostokset –palvelussa ja S-ryhmän palvelu on Omat ostot –palvelu.

Laskurin antamien tulosten on tarkoitus herättää keskustelua, mielenkiintoa ja lisätä tietoisuutta. Kokeile rohkeasti laskurilla miten eri valinnat vaikuttavat ilmastojalanjälkeesi.

Ilmastoasioiden ymmärtäminen ja omien toimintatapojen tarkastelu ja mukauttaminen eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan vaativat aikaa ja asioiden kypsyttelyä.

Asioiden kypsyttelyn voi aloittaa nyt Nollaenergiapäivänä.

 

Päivitetty 20.1.2020