Kuva kaivuulupa-sivulta

Kaivulupa

Kaivuluvalla ilmoitetaan yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella. Yleisiä alueita ovat kaikki Hyvinkään kaupungin omistamat maa-alueet, kuten esim. kevyen liikenteen väylät, kadut, puistot, aukiot ja torit.

Kaivuluvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Sijoituslupa tarvitaan pysyväisluonteisille johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan Tekniikan ja ympäristön toimialan hallinnoimille yleisille katu- ja puistoalueille, joko maan alle tai näkyvään ympäristöön.

Hakiessasi kaivulupaa tonttiliittymän vesi- ja viemäritöiden tekemiseen, ole ensin yhteydessä Hyvinkään Veteen ennen kaivuluvan hakemista.

Mitä maksaa?

Katuluvasta perittävät maksut (Tekla 24.4.2018 § 44), kaivutyö taksoitus löytyy kaivuohjeesta Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaivutöiden ohjeet ja määräykset.

Mitä on hyvä tietää?

  • Kaivutyötä ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen pitämistä. Kaivutyön tekijän vastuulla on katselmuksesta sopiminen tiemestarin kanssa.
  • Ennen kaivuilmoituksen jättämistä kaivajan on haettava ajantasainen johtotietoselvitys Johtotiedosta.
  • Työn vaatimaa tilapäistä liikennejärjestelypäätöstä varten tulee toimittaa kohteeseen soveltuva liikennejärjestelysuunnitelma / tyyppikuva.
  • Luvan hakijana on aina kiinteistö tai putken/laitteen/rakenteen/johdon omistaja. Kaivutyöt vaativat aina liikennejärjestelysuunnitelman.
  • Kaivutyön veloitus päättyy, kun sen valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu loppukatselmuksessa. Kaivutyön tekijä on velvollinen itse tilaamaan loppukatselmuksen tiemestarilta.
  • Kaivutyön suorittajalla tulee olla voimassa Liikenneviraston Tieturva I- tai Tieturva II- kortti.

 

 

Päivitetty 28.10.2020