kaivulupa.JPG

Kaivulupa

Kaivuluvalla ilmoitetaan yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella. Yleisiä alueita ovat kaikki Hyvinkään kaupungin omistamat maa-alueet, kuten esim. kevyen liikenteen väylät, kadut, puistot, aukiot ja torit.

Kaivuluvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Sijoituslupa tarvitaan pysyväisluonteisille johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan Tekniikan ja ympäristön toimialan hallinnoimille yleisille katu- ja puistoalueille, joko maan alle tai näkyvään ympäristöön.

Hakiessasi kaivulupaa tonttiliittymän vesi- ja viemäritöiden tekemiseen, ole ensin yhteydessä Hyvinkään Veteen ennen kaivuluvan hakemista.

Mitä maksaa?

Katuluvasta perittävät maksut (Tekla 24.4.2018 § 44), kaivutyö taksoitus löytyy kaivuohjeesta Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaivutöiden ohjeet ja määräykset.

Mitä on hyvä tietää?

  • Kaivutyötä ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen pitämistä. Kaivutyön tekijän vastuulla on katselmuksesta sopiminen tiemestarin kanssa.
  • Ennen kaivuilmoituksen jättämistä kaivajan on haettava ajantasainen johtotietoselvitys Johtotiedosta.
  • Työn vaatimaa tilapäistä liikennejärjestelypäätöstä varten tulee toimittaa kohteeseen soveltuva liikennejärjestelysuunnitelma / tyyppikuva.
  • Luvan hakijana on aina kiinteistö tai putken/laitteen/rakenteen/johdon omistaja. Kaivutyöt vaativat aina liikennejärjestelysuunnitelman.
  • Kaivutyön veloitus päättyy, kun sen valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu loppukatselmuksessa. Kaivutyön tekijä on velvollinen itse tilaamaan loppukatselmuksen tiemestarilta.
  • Kaivutyön suorittajalla tulee olla voimassa Liikenneviraston Tieturva I- tai Tieturva II- kortti.

 

 

Päivitetty 8.7.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ