Kaivuilmoitus

Mikä?

Kaivuilmoitus on hakemus, jolla ilmoitetaan kaivutyöstä yleisellä alueella. Yleisiä alueita ovat kaikki Hyvinkään kaupungin omistamat maa-alueet, kuten esim. kevyen liikenteen väylät, kadut, puistot, aukiot ja torit.

Missä tarvitaan?

Kaivuilmoitus tulee tehdä aina, kun kaivetaan yleisellä alueella.

Mitä maksaa?

Yleisten alueiden käytön maksut (tekla 16.12.2014 § 199), kaivutyö taksoitus löytyy kaivuohjeesta Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaivutöiden ohjeet ja määräykset.

Miten haen?

  • Valtakunnallisen Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta
  • Ilmoitus on jätettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta.
  • Kaivutyötä ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen pitämistä. Kaivutyön tekijän vastuulla on katselmuksesta sopiminen tiemestarin kanssa.
  • Ennen kaivuilmoituksen jättämistä kaivajan on haettava ajantasainen johtotietoselvitys Johtotiedosta.
  • Työn vaatimaa tilapäistä liikennejärjestelypäätöstä varten tulee toimittaa kohteeseen soveltuva liikennejärjestelysuunnitelma / tyyppikuva.

Mitä on hyvä tietää?

Luvan hakijana on aina kiinteistö tai putken/laitteen/rakenteen/johdon omistaja. Kaivutyöt vaativat aina liikennejärjestelysuunnitelman.

Kaivutyön veloitus päättyy, kun sen valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu loppukatselmuksessa. Kaivutyön tekijä on velvollinen itse tilaamaan loppukatselmuksen tiemestarilta.

 

LIIKENNE ALUEEN VUOKRAUS

Jos kadulla tai jalkakäytävällä tehdään työtä, joka sulkee aluetta pois yleisestä käytöstä, on liikennealue vuokrattava kuntatekniikan hallinnolta.

TYÖMAA-ALUEEN VUOKRAUS

Kuntatekniikan hallinnolta haetaan lupaa vuokrata yleistä katu- tai puistoaluetta rakennustyöhön, kun alue aidataan työmaa-alueeksi.

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma liitetään kaivuilmoituksen liitteeksi aina, kun suoritettavat työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön

SIJOITUSLUVAT

Sijoituslupa myönnetään pysyväisluonteisille johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan katu-, tori- tai viheralueille.


www.lupapiste.fi

Päivitetty 2.2.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ