Johtojen/putkien sijoittaminen yleisille alueille

Yleisillä alueilla, kuten kaduilla, puistoilla ja aukioilla on tärkeitä tehtäviä myös maan alla, sillä niiden alle on sijoitettu useita yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten vesi- ja viemäriputkia sekä kaukolämmön rakenteita.

Mikäli työn tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita tms. rakenteita, haetaan kaupungilta sijoituslupa. Sijoituslupa haetaan myös silloin, kun kyseessä on vanhan rakenteen korvaaminen uudella. Sijoitusluvassa määritetään lupaehdot.

Sijoitusluvan jälkeen haetaan aina kaivulupa. Sijoituslupa haetaan hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään 2-3 viikkoa ennen kaivuluvan hakemista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymien yhteydessä erillistä sijoituslupaa ei tarvita, vaan liittymislupa ja kaivulupa riittävät.

KAIVUILMOITUS

Kaivuilmoitus tulee tehdä aina, kun kaivetaan Hyvinkään kaupungin omistamalla yleisellä katu- tai puistoalueella.


LIIKENNE ALUEEN VUOKRAUS

Jos kadulla tai jalkakäytävällä tehdään työtä, joka sulkee aluetta pois yleisestä käytöstä, on liikennealue vuokrattava kuntatekniikan hallinnolta.

 
 
TYÖMAA-ALUEEN VUOKRAUS

Kuntatekniikan hallinnolta haetaan lupaa vuokrata yleistä katu- tai puistoaluetta rakennustyöhön, kun aluetta aidataan työmaa-alueeksi.

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmaa liitetään kaivuilmoituksen liitteeksi aina, kun suoritettavat työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö -toimialalla:  
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

Päivitetty 2.7.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ