Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta


Hangonsillan yleissuunnitelman ja väliaikaiskäytön Paikka!-kyselyn tulokset

Hangonsillan alueen yleissuunnitelma oli asukkaiden arvioitavana 3.10-10.12.2013. Palautetta oli mahdollista antaa yleissuunnitelmasta sekä alueen väliaikaiskäytöstä Paikka!-palvelun kautta tai lähettämällä kirjalliset kommentit kaavoitusyksikköön. Paikka!-kyselyyn osallistui 258 vastaajaa ja paikannuksia kertyi yhteensä 261 kpl. Paikannuksia merkitsi 55 vastaajaa. Lisäksi 38 vastaajaa arvioi kaavaluonnoksen havainnekuvaa.    

Paikka!-kyselyn tulokset.

Vastaajissa oli paljon alle 18-vuotiaita. Viidesosa vastaajista käy alueella viikoittain tai useammin, kun useimpien kulku alueella on satunnaista. Tärkeimmät käyntisyyt alueella ovat läpikulku päivittäismatkoilla (puolet vastaajista) tai lenkkeily alueella (30%). Alueen läpi kuljetaan useimmiten kävellen, kun pyöräreitit kulkevat pääasiassa alueen pohjoispuolitse. Metsäistä Rauhamäkeä pidetään miellyttävänä paikkana: ”Mäenharjalla unohtuu olevansa kaupungin keskustassa.” Myös näkymää Rautatiemuseolle pidetään kauniina. 

Alueen väliaikaista tai tulevaa käyttöä koskevia ideoita saatiin vain vähän. Hangon rataa ylittäviä kevyen liikenteen siltoja toivottiin, jotta mm. tulevalta asuntoalueelta pääsisi suoraan kauppaan tai alueen halki esimerkiksi päiväkotiin. Läntisen yhdystien varteen toivottiin huoltoasemaa, myös kioski, eväiden syöntipaikka ja lampi  mainittiin. Alueen rautatiehistoriaa toivottiin esiin:”Jossain tässä sijaitsee vanha Hyvinkää-Karkkila –radan aseman paikka. Asema ja koko rata on kadonnut historian hämäriin. Olisi hienoa, jos asemaa ja rataa muistettaisiin jonkinlaisella laatalla, muistomerkillä, kadunnimellä tai vaikka näiden kaikkien yhdistelmällä. Muistomerkissä voisi olla myös informatiivinen osuus, joka valottaisi kulkijoille Karkkilan radan ja vanha Aseman historiaa. Juttu voidaan toteuttaa yhdessä läheisen Rautatiemuseon kanssa.”

Yleisesti ottaen aluetta pidettiin sopivana kerrostalojen rakentamiseen, kaupunkipientaloja arveltiin Hyvinkäällä olevan jo keskustan tuntumassakin riittämiin. Jos pientaloja rakennettaisiin, ne tarvitsisivat omat piha-alueet. Tosin epäiltiin, että pientalot hukkuisivat kerrostalojen sekaan.  Kalevankadun varteen voisi sijoittaa kauppaa tai toimistoja, ei kuitenkaan mitään raskaampaa teollista toimintaa tai ”sellaista, missä rekat tai autot ravaavat eestaas”. Keskuslukion toteuttamista pidettiin tärkeänä. Asumisen sijoittaminen lukion ympäristöön ja kenkätehtaan ympäristöön jakoi mielipiteitä: nähtiin, että keskustan läheisyys on hyvä asumisen kannalta, mutta pelättiin, että lukio aiheuttaa häiriötä asumiselle (tai päinvastoin). Opiskelija-asunnot voisivat olla sopivia.  Alueen halki kulkevaa keskusraittia pidettiin hyvänä ideana, mutta toivottiin jalankulku- ja pyöräreittien erottamista toisistaan turvallisuuden vuoksi. Risteyskohdissa voisi olla kahvila, terasseja, kioski tms. sekä penkkejä matkan varrella ja muuta toimintaa, kuten koripallokenttä. Läntisen yhdystien varren rakentaminen jakoi eniten mielipiteitä: Alueen kaupunkimaista rakentamista pidettiin hyvänä Läntisen yhdystien kaupunkikuvan kannalta. Tehokkuuden takia myös kansipysäköintiratkaisu hyväksyttiin, silloin autot saataisiin pois näkyvistä ja pihoista tulisi viihtyisämpiä. Toiset puolestaan arvelivat, että läntinen yhdystie aiheuttaa melua, mikä tekee sen varresta epämiellyttävän asukkaille. Jotkut olivat myös sitä mieltä, että tielle pitäisi näkyä  vihreätä. 

”Paikalle, ydinkeskustan kupeeseen, sopisi hyvin korkeampi rakentaminen niin esteettisistä syistä kuin tehokkuudenkin kannalta. Niin Renton alueen, kuin koko Hangonsillan rakentamisessa olisi hyvä panostaa persoonallisuuteen, kiinnostavuuteen, värikkyyteen, näyttävyyteen jne. eli tehdä alueesta mahdollisimman mielenkiintoinen ja erilainen kuin mihin on totuttu. Renton aluekin olisi sijaintinsa puolesta erinomainen myös asumiseen: rautatieasema ja keskustan palvelut kivenheiton päässä.”


Hangonsillan alueen kaavakävely ja yleisötilaisuus

Yleissuunnitelmasta järjestettiin kaavakävely ja yleisötilaisuus 3.10.2013. Kaavakävelyn reitti kulki alueelle tulevaa keskusraittia pitkin, jonka varrelle on sijoitettu suunnitelmasta kertovia esittelytauluja. Yleissuunnitelmaan voi edelleen käydä tutustumassa paikan päällä omatoimisesti alla olevan kartan mukaan.

Maastokartta esittelytaulujen sijainnista

Esittelytaulut pdf-muodossa 


Hangonsillan ideakilpailun PehmoGIS-kyselyn tulokset

Hyvinkääläisten näkemyksiä Hangonratapiha-alueen kehittämiseksi kerättiin nettipohjaisella paikkatietokyselyllä, ns. pehmoGIS-menetelmällä 6.-27.2.2012. Kyselyyn vastasi 167 vastaajaa, joista 65 merkitsi paikannuksia myös kartalle.

Koko Hyvinkään helmenä, tärkeänä paikkana, eniten mainintoja saivat Rautatiemuseo ja Vanha villatehdas. Parantolanpuisto, Kirkkopuisto, Keskusaukion funkisrakennukset, aseman ympäristö, Kirjastoaukio ja Jussinmäki mainittiin myös. Suunnittelualuetta pidettiin aurinkoisena paikkana, jossa luontoakin on vielä jäljellä. Läntisen yhdystien varren puustoa ja sen lomassa kulkevaa pyörätietä arvostettiin.

Suunnittelualueelle esitettiin monenlaista tiivistä ja väljää asumista, erilaisia rakennettuja ja luonnontilaisia viheralueita sekä sujuvia ja eläymyksellisiä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä ja polkuja. Uusia kevyen liikenteen ylikulkusiltoja tarvittaisiin. Pysäköintialueet haluttaisiin sijoittaa keskitetysti alueen reunoille. Kohennettavina paikkoina pidettiin vanhoja teollisuuskäytössä olleita alueita, ratapihaa yleensä sekä rautatieaseman ympäristöä. Palveluita oli sijoitettu etenkin alueen pohjoisosaan, mutta myös Kalevankadun varteen. Rautateiden ja ympäröivien alueiden historia tulisi ottaa huomioon.

Kyselyn laatinut ja analysoinut Mapita Oy:n tutkija tiivistää kaupunkilaisten näkemykset seuraavasti:

  • Alueelle toivotaan kahta erityyppistä, toiminnoiltaan erilaista puistoa.
  • Mahdollisia palveluja halutaan alueen keskelle sekä keskustaan liittyvälle alueelle.
  • Kevyen liikenteen reittejä haluttiin kahtalaisia: alueen läpi täytyy pystyä kulkemaan näppärästi, mutta toisaalta haluttiin virkistysalueen kiertäviä reittejä vapaa-ajan liikkumiseen.
  • Jalankulkuyhteydet alueelta muualle ovat tärkeitä.
  • Rakentamisen tulisi liittyä ympäröivään historialliseen ympäristöön: rautatiemuseoon, rautatieasemaan, Solbonkadun taloihin.

Eräs vastaajista visioi näin:

"Mietittäisiin, mitä kaupungin slogan, ’Hyvinkäällä on hyvä huomen’, käytännössä tarkoittaa. Vaikka että on kiva herätä, kun aurinko pääsee paistamaan pihapiiriin eikä naapurin ikkuna ole ihan liki. Että on kiva lähteä pihasta lenkille, hiihtämään tai hakemaan lähikaupasta tuoreet aamiaissämpylät ennen töihin lähtöä. Että on kiva moikata hyvät huomenet naapurille tai talonmiehelle ja luottaa siihen, että asuinyhteisössä pidetään huolta niin omaisuudesta, luonnosta kuin toisistakin. Että tuntuisi siltä kuin asuisi omakotitalossa vaikka asuukin kerrostalossa."

Päivitetty 10.1.2020