Viheraluekysely

Viheralueohjelman laadinta on yhteistyötä paitsi kaupungin eri yksiköiden ja hallintokuntien välillä myös erityisesti kaupungin ja sen asukkaiden välillä.

Kaupunkilaisten mielipiteitä, toiveita ja muutosehdotuksia viheralueita koskien kartoitetaan viheraluekyselyllä. Kyselyyn voi vastata 3.4.-3.5.2020 välisellä ajalla.
Kyselyn vastauksia käytetään lähtömateriaalina viheralueohjelman päivitystyössä. Kyselyn avulla voitte kertoa meille arvokasta tietoa viheralueisiin liittyvistä tarpeista, toiveista ja ideoista! 

Kysely toteutetaan sähköisesti internetissä kaupungin kotisivuilla. Pääset kyselyyn tästä.

Päivitetty 4.8.2021