Kysymyksiä ja vastauksia Paavolatalosta

Marraskuussa 2022 pidettiin asukastilaisuus, jossa esiteltiin alustava, sen hetkinen Paavolatalo-suunnitelma. Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun sekä esittää kysymyksiä ja ideoita liittyen suunnitelmaan. Saimme myös verkkokyselylomakkeen muodossa palautetta, ehdotuksia ja kysymyksiä.

Palautteen aiheet:

 • Aikataulu
 • Liikenne
 • Piha-alueet
 • Rakennus
 • Rakennuksen käyttö
 • Asukkaiden osallistuminen

Arvioimme saatuja palautteita ja ideoita sekä huomioimme ne suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Seuraava asukastilaisuus pidetään keväällä 2023. Kiitämme asukkaita arvokkaasta palautteesta!

Uudelle päiväkodille on tarve syksyllä 2024 ja alustava aikataulutoive on saada päiväkoti valmiiksi silloin. Rakennusprojektin pitäisi siis valmistua nopeasti, mutta laadusta kaupunki ei kuitenkaan halua tinkiä. Aikataulussa huomioidaan urakoitsijoiden näkemys aikatauluun ja lopullinen rakennusaikataulu laaditaan, kun suunnitelmat ovat valmiit.

Saimme paljon hyödyllistä palautetta liittyen liikenteeseen ja pysäköintiin tontille sekä tontin ympäristöön. Alueelle toivottiin muun muassa

 • matalampia nopeusrajoituksia
 • lisää parkkipaikkoja
 • kävelyteiden leventämistä
 • liikenneturvallisuuden huomioimista
 • huoltoliikenteen vaihtoehtojen puntaroimista.

Liikenne alueella tulee lisääntymään päiväkodin saattoliikenteen ja salin iltakäytön vuoksi.

Liikennesuunnittelu on otettu mukaan hankkeeseen ja saamme lisätietoa suunnittelusta sen edetessä.

Saimme palautetta liittyen siihen, että alueen puistomaisuuden toivotaan säilyvän. Piha-alueilla pyritään säästämään paljon vanhaa puustoa ja alueella oleva kumpu jää paikoilleen. Pihasuunnittelussa tullaan huomioimaan istutukset ja niitä tullaan mahdollisuuksien mukaan lisäämään uusilla.

Huomiota kiinnitetään myös pihalla sijaitsevien pelipaikkojen sijoitteluun, josta olemme saaneet palautetta iltakäyttöön liittyvän melun vuoksi. Piha-alueet pyritään suunnittelemaan siten, että niissä on monipuolisesti virikkeitä lapsien ulkoiluun koulupäivinä sekä myös iloa alueen asukkaille virka-aikojen ulkopuolella.

Piha-alueiden suunnittelussa lapset pääsevät mukaan suunnitteluun ja heidän toiveitaan kuunnellaan pihan ideoinnissa. Liikuntakenttä tullaan uudistamaan siten, että se palvelee entistä paremmin ja monipuolisemmin kaupunkilaisia ja alueen asukkaita.

Paavolatalo nimi on projektin työnimi ja uuden monitoimirakennuksen nimeen asukkaat pääsevät hankkeen myöhemmässä vaiheessa vaikuttamaan.

Saimme myös muutaman palautteen rakennuksen materiaaleihin ja värimaailmaan liittyen ja tulemme kysymään rakennuksen visuaalisuuteen liittyvää palautetta lisää suunnittelun edetessä.

Hankkeessa pyritään arvioimaan tilojen käytön tarvetta myös tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen tilat Paavolassa ovat jäämässä pieniksi syksyllä 2024. Uuden päiväkodin tilan vastaavat tähän tarpeeseen. Liikuntahallin suunnittelussa huomioidaan salivuorojen tarpeen kasvu iltakäytössä ja uusi sali tulee palvelemaan kaupunkilaisia nykyistä paremmin.

Saimme palautetta rakennuksen käyttöön liittyen niin iltapäiväkerhon, seurojen, nuorten toiminnan kuin yhteiskäyttötilojen mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä. Tilojen suunnittelussa huomioidaan saatu palaute sekä salin käyttäjämäärän kasvu ja mahdollisuus tilojen iltakäyttöön. Seuroja tiedotetaan tilojen käyttämiseen vaikuttavista aikatauluista heti, kun ne ovat tiedossa.

Kaupunki tulee kysymään asukkailta tarkemmin iltakäyttöön liittyvää kiinnostusta ja tiedottaa rakennuksen käyttöön liittyvistä asioista, kun ne ovat ajankohtaisia.

Palautteiden perusteella asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumisesta yhteissuunnitteluun ja hankkeesta halutaan tehdä hieno yhteinen juttu. Toivottiin asukkaiden toiveisiin suhtautumista vakavasti ja tiedusteltiin kuinka käyttäjät eli lapset on otettu mukaan suunnitteluun.

Paavolan koulun oppilaat osallistuvat 3D-työpajoissa piha-alueiden suunnitteluun ja ideointiin, varhaiskasvatuksen työpajoissa suunnitellaan unelmien päiväkotia työntekijöiden ja lasten ideoiden pohjalta. Työpajoissa tuotettuja ideoita käytetään hankkeessa suunnittelun tukena mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunki ottaa kaiken saamansa palautteen vastaan ja käsittelee sen hankeen suunnittelussa. Kaikkia yksittäisiä toiveita ei valitettavasti pystytä toteuttamaan. Joskus kompromisseja on tehtävä yhteisen hyvän vuoksi. Pyrimme ottamaan käyttöön suunnittelussa saatuja ideoita siten, että hanke edistää yhteistä hyvinvointia ja alueen vetovoima kasvaa. Näin käyttäjät ovat mukana suunnittelussa sen arvokkaana osana. 

Kaupunkilaisten osallistumisesta suunnitteluun kerromme myöhemmin lisää. Ainakin helmikuun aikana tulee sivuille lasten työpajojen tuloksia.

Päivitetty 9.10.2023