Kalastuslaki Hyvinkään alueella

Suomessa on kalastuslakiin perustuva kalastonhoitomaksujärjestelmä. Sen seurauksena kalastajan on yleensä, varsinaisen kalastusluvan lisäksi, suoritettava valtion kalastonhoitomaksu. Kalastuslupatarve on sidoksissa harjoitettavaan kalastusmuotoon sekä myös kalastajan ikään, joten lupatarvetta on järkevin pohtia kalastustapa- ja kalastajakohtaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät maa- ja metsätalousministeriön kalastussivuilta.

Onkiminen ja pilkkiminen

Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa.

Kalastuslaissa maksuttomalla onkimisella tarkoitetaan onkimista, jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla, eikä vavassa ole heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite.

Käytännössä tämä tarkoittaa onkimista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti esim. mato tai kala.

Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava kalastonhoitomaksu ja erityiskalastusalueella hankittava vesialueen omistajan lupa.

Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

Maksutonta pilkintää voi harrastaa sekä kesällä että talvella.

Jos käytetty vapa soveltuu heittokalastukseen, on suoritettava kalastonhoitomaksu.

Onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, tai vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla. Hyvinkäällä tällaisia kohteita ovat Vantaanjoki, Keihäsjoki, Koirajoki ja Keravanjoki sekä Välilampi.

Valtion kalastonhoitomaksu

Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan on suoritettava lisäksi kalastonhoitomaksu.
www.eraluvat.fi tai luvan voit hankkia R-kioskilta.

Päivitetty 24.5.2021