Kittelänkosket

Kittelänvirta sijaitsee Hyvinkäänkylässä noin 3 kilometriä Hyvinkään keskustasta. Alueelle on ominaista leveämpi jokiuoma kuin muilla koski- ja virtapaikoilla. Erityiskalastusalueella on mittaa n. 1,5 kilometriä.

Jokiosuus on vaihteleva virtaaman ja syvyyden suhteen ja se on raivattu Ovaskantien virrasta aina Kittelän puhdistamolle asti. Kahlaaminen ei sovellu alueelle. Helpoin tapa kalastaa on rannalta heittäminen. Kalastaminen asuttujen talojen pihapiirissä on kielletty.

Johtuen joen leveydestä ja syvyydestä on kaloja Kittelänvirrassa runsaasti. Alivirtaama-aikanakin loppukesällä vettä on riittävästi kalastukseen.

Joen luontaisten kalojen lahnan, pasurin, törön, simpun, ahvenen ja hauen seuraksi alueelle istutetaan vuosittain satoja kirjolohia, taimenia ja harjuksia.

Koskikunnostukset

Kittelänkoski on kunnostettu kalastusta ja kanoottimelontaa ajatellen. Koski- ja virtapaikkoihin on lisätty kiviä ja kalojen luontaisen kutemisen parantamiseksi kutusoraikkoa, joka mahdollistaa jälkikasvun lisääntymistä jokiuomassa.

Kaloja istutetaan Kittelänkoskeen vuosittain useita satoja kappaleita, jotta lisääntynyt kalastuspaine saadaan katettua.

Päivitetty 30.4.2020 Tulosta