Kytäjän osakaskunta

Kalastusalue kattaa Kytäjärven. Viehekalastus on mahdollista läänikohtaisella kalastusluvalla ja lisäksi osakaskunta myy omia kalastuslupia.

Järven kalasto koostuu luontaisesta kalakannasta: mm. ahvenet, hauet ja kuha. Vesistön pinta-ala on 274 ha.

Kalastus on sallittua koko järven alueella pl. itärannan patorakenteet ja Suolijärven laskujoki. On muistettava kuitenkin kunnioittaa yksityisiä rantoja ja Kytäjän kartanon pihapiiriä, jossa autojen parkkeeraus ei ole sallittua.

Järvellä ei ole veneiden laskuramppia.

Lupamyynti:

Eero Viljanen, p. 040 754 3152

Lupia myydään kalastuskaudelle 1.6.-31.5.

Lupahinnat:

  • viehekalastuslupa 30€/kausi
  • katiska 2€/kpl/kausi
  • verkko (30/3m / 55mm) 20€/kausi

Yhdyshenkilö:

Osakaskunnan toimitsijamies Niko Hytönen, p. 050 592 7878

Päivitetty 18.11.2019 Tulosta