Hyvinkäällä olevat kalastuspaikat, jotka eivät kuulu viehekalastusluvan piiriin

Vantaanjoki

Alueen osakaskunta on hakenut jokiosuuden koski- ja virtapaikat onginta- ja pilkintäkieltoon. Joki on lohi- ja siikapitoinen.

Kalastus on sallittu ainoastaan osakaskunnan luvalla.

Muilla jokiosuuden kalapaikoilla on onginta ja pilkintä sekä vapakalastus läänikohtaisella viehekalastusmaksulla sallittua.

Keravanjoki

Kalastus Ridasjärven laskujoessa eli Keravanjoen latvavesillä Hyvinkään alueella on kiellettyä 22.12.2019 saakka Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksellä osakaskuntien tekemän hakemuksen pohjalta.

Välilampi

Alue on haettu onginta- ja viehekalastuskieltoon.

Viehekalastamiseen liittyviä rajoituksia

Kalastusläänikohtaisella viehekalastusmaksulla ei saa kalastaa mm. seuraavilla alueilla:

  • Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat
  • Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen viehekalastuskielto). Kalastuskieltoalueista saa tietoa kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta sekä ELY-keskusten kalatalousyksiköistä.
  • Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
  • 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
  • Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetuissa kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla saattaa olla alue-/kohdekohtaisia rajoituksia viehekalastuksessa.

Kalastus on sallittua vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa käyttää painoviehettä / syväjää.

Päivitetty 28.7.2020