Hyvinkäällä olevat kalastuspaikat, jotka eivät kuulu viehekalastusluvan piiriin

Vantaanjoki

Alueen osakaskunta on hakenut jokiosuuden koski- ja virtapaikat onginta- ja pilkintäkieltoon. Joki on lohi- ja siikapitoinen.

Kalastus on sallittu ainoastaan osakaskunnan luvalla.

Muilla jokiosuuden kalapaikoilla on onginta ja pilkintä sekä vapakalastus läänikohtaisella viehekalastusmaksulla sallittua.

Välilampi

Alue on haettu onginta- ja viehekalastuskieltoon.

Viehekalastamiseen liittyviä rajoituksia

Kalastusläänikohtaisella viehekalastusmaksulla ei saa kalastaa mm. seuraavilla alueilla:

  • Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat
  • Vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen viehekalastuskielto). Kalastuskieltoalueista saa tietoa kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta sekä ELY-keskusten kalatalousyksiköistä.
  • Niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
  • 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
  • Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetuissa kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla saattaa olla alue-/kohdekohtaisia rajoituksia viehekalastuksessa.

Kalastus on sallittua vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa käyttää painoviehettä / syväjää.

Päivitetty 10.6.2021