Parantolankatu 40-42 02:076

Hyvinkään kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 § 12 päättänyt asettaa Parantolankatu 40-42 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 27.1.-27.2.2023.

Kaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä alueen tiivistäminen kerroslukua ja rakennusoikeuden määrää korottamalla.

Ehdotuksesta voi antaa muistutuksen 27.2.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai Hyvinkään kaupunki/ Kirjaamo, PL 86, 05801 Hyvinkää.

Lisätietoja: Eeva-Maija Hyvärinen, p. 040 155 4274

>> Tästä linkistä pääset tutustumaan asemakaavamuutoksen aineistoon

Päivitetty 31.1.2023