01:110 Pääradan perusparannus

Hyvinkään kaupunginhallitus on 29.11.2021 § 334 päättänyt käynnistää pääradan perusparannushankkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa rautatiealuetta pääradan liikennekapasiteetin parantamishankkeen III-vaiheen ratasuunnitelman tarvitsemien lisäalueiden mukaisesti.

Kaava-alue on kolmiosainen, ja siihen kuuluu pääradan liikennealuetta ja siihen rajautuvia katu- puisto ja korttelialueita Martin, Hakalan, Hakalanmäen, Viertolan, Tehtaan, Parantolan, Vieremän, Paavolan, Sahanmäen ja Antinsaaren kaupunginosissa.

Kaupunginhallitus päätti 28.3.2022 asettaa asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvät tonttijaot nähtäville.

Kaavaehdotus ja tonttijaot pidetään nähtävillä 6.4.-6.5.2022.

Lisätietoja:

Eeva-Maija Hyvärinen, p. 040 155 4274

>> Tutustu kaavan aineistoihin 

 Aineistot ovat nähtävillä myös kaupungintalon ala-aulan neuvonnassa.

päärata_sivu.jpg

Päivitetty 6.4.2022