Kotirinteen asemakaavan muutos

Kotirinteen asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia alueen rakennusoikeuden nostamiseen. Muutosalueena on Viertolan kaupunginosan kortteli 558, joka käsittää yhden yleisille rakennuksille osoitetun tontin. Tontilla on tällä hetkellä sosiaalitoimen rakennus, jossa toimii lastensuojelun Kotirinteen vastaanottokoti.

Asemakaavan muutos laaditaan siksi, että tontilla toimiva lastensuojelulaitos tarvitsee lisää tilaa, ja voimassa oleva asemakaava ei mahdollista lisärakentamista. Asemakaavan muutoksen perustana on Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaava, jonka mukaan alue varataan julkisia palveluja ja hallintoa varten. Vaihtoehtoisesti kaavaluonnosvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa osa alueelle osoitettavasta rakennusoikeudesta pientaloasumiseen.

Kaavahanke on aloitusvaiheessa. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.5.2021 käynnistää asemakaavan muutoksen. Kaavamuutokselle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavan tavoitteista, vaikutusten arvioinnista ja siitä, miten osallistuminen ja vuorovaikutus kaavan valmistelussa toteutetaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja se on koko kaavahankkeen ajan nähtävillä kaavoituksen nettisivuilla ja kaupungintalon neuvonnassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta, jota toivotaan 7.6.2021 mennessä

>> Tutustu aineistoon

Kotirinne-opaskartta-(002).jpg

Päivitetty 7.5.2021