Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaikista Hyvinkäällä vuoden alussa vireillä olevista ja vuoden aikana vireille tulevista kaava-asioista sekä tiedossa olevista lähiaikoina ajankohtaisista kaavoitustarpeista. Kaavoituskatsaus 2021 perustuu kaupunginhallituksen keväällä 2021 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2023, ja siinä kerrotaan myös kaavoitusprosessista ja kaavoituksen tavoitteista ja painopistealueista.

Kaavoituskatsaus on lakisääteinen vuosittain laadittava asiakirja, jonka tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja vaikuttaa siihen. Kaavoituskatsaus kuvaa sen laatimisajankohtana tiedossa olevan tilanteen, ja vuoden aikana saattaa nousta esiin uusia kaavoitustarpeita. Kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuuluttamalla.

Kaavoituskatsaus 2021 on annettu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Katsauksen yhteydessä voidaan kaupungin hallintosäännön mukaan käynnistää myös kaupungin hankkeeseen liittyviä asemakaavoja. Kaupunginhallitus on kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä 5.7.2021 päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Metsäkaltevassa korttelissa 2757. Siinä tutkitaan mahdollisuutta muuttaa osa yhtiömuotoiselle asuinrakennuksille tarkoitetusta alueesta pienemmiksi omakotitonteiksi, jotka ovat viime aikoina olleet hyvin haluttuja. 

Kaavoituskatsauksesta 2021 on tiedotettu kuuluttamalla, ja siihen voi tutustua kaavoitusyksikössä ja kaupungin internet-sivuilla Kaavoituskatsaus 2021

Päivitetty 27.9.2021