11:034 Paavolatalon paikoitus

Hyvinkään kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 § 152 päättänyt asettaa Paavolatalon paikoituksen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän erillisen sitovan tonttijaon nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 9.-26.6.2023.

Kaavan tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen yleinen pysäköintialue koulun ja uuden päiväkodin pysäköintialueeksi, laajentaa puistoaluetta Jyväkadun puolella, sallia tarvittaessa ajoyhteys puiston läpi pysäköintialueelta Jyväkadulle ja muuttaa osa katu- ja pysäköintialueesta kevyenliikenteen väyläksi.

Ehdotuksesta voi antaa muistutuksen 26.6.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai Hyvinkään kaupunki/ Kirjaamo, PL 86, 05801 Hyvinkää.

Lisätietoja: Sara Kaartti, p. 040 723 0695

>> Tästä linkistä pääset tutustumaan Paavolatalon paikoituksen aineistoon

Päivitetty 8.6.2023