Osallistuva budjetointi

HYVINKÄÄN KYLIEN KEHITTÄMISEN OSALLISTUVA BUDJETOINTI

Kaupunki ja monimuotoiset kylät on yksi Hyvinkään kaupunkistrategian, eli pelikirjan kärkihankkeista. Hankkeessa toteutetaan osallistuvaa budjetointia Hyvinkään kyläalueilla. Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunnassa käydyn keskustelun jälkeen tukea myönnettiin vuonna 2019 seuraaville hankkeille:

Hakemus

Haettu summa

(€)

myönnettävä rahoitus (€)

Perustelut

Ahdenkallion grillikota

3 800

3 500

Sisältää merkittävästi talkootyötä ja parantaa kylätalon käyttömahdollisuuksia.

Kaukasten Juhlatalon kyläkahvilatoiminta

1 500

1 500

Tukee talkootyönä järjestettävää toimintaa.

Kaukasten luontopolku

1 000

0

Luontopolun jatkaminen sai vuonna 2018 osallistuvasta budjetoinnista 3 000 €

Kaukas EloFolk

3 500

2 500

Tapahtuma järjestetään merkittäviltä osin talkootyönä

Kaukasten Juhlatalon piha-alueen kunnostus ja virkistyskäytön lisääminen

2 650

0

Kaupunki siirtää omana työnä Palvelutalon leikkivälineitä Juhlatalon pihalle.

Sydämeni laulut - Kytäjä/Kaukas soikoon!

5 000

0

Ei sisällä talkootyötä

Retkiluistelurata Kytäjälle

1 000

2 000 (yhteisesti tälle ja Kytäjän hiihtoladulle)

Laajemminkin hyödyllinen hanke. Kyläyhdistys voi itsenäisesti päättää miten raha jaetaan ladun ja retkiluisteluradan kesken.

Hiihtolatu Kytäjälle

1 600

2 000 (yhteisesti tälle ja Kytäjän retkiluisteluradalle)

Laajemminkin hyödyllinen hanke. Kyläyhdistys voi itsenäisesti päättää miten raha jaetaan ladun ja retkiluisteluradan kesken.

Maapirtin kalustehankinta

15 000

3 500

Parantaa Maapirtin käyttömahdollisuuksia.

Nopon koulu liikuntapaikat

5 000

2 000

tarkoitettu 2018 toteutetun pelikentän valaistukseen.

Palopuron kentän urheiluvälineiden uusinta

1 129

1000

Myönnetty kyläasiain neuvottelukunnan 9.5. kokouksen jälkeen.

Ridasjärven uimaranta

5 200

2000

Myönnetty kyläasiain neuvottelukunnan 9.5. kokouksen jälkeen.

YHTEENSÄ

46 379

18 000

 

Päivitetty 11.6.2019