Kärkihanke kaupunki ja monimuotoiset kylät

Kaupunki ja monimuotoiset kylät on yksi Hyvinkään kaupunginvaltuuston hyväksymän Hyvinkään kaupunkistrategian, eli Pelikirjan 2017-2027 kärkihankkeista. Kärkihanke toimii yhteistyössä kyläasiain neuvottelukunnan kanssa.

Kärkihankkeessa laadittiin "Hyvinkään kylien kehittämisen toimintasuunnitelma", jonka kaupunginvaltuusto vahvisti 2018. Hyvinkään kylien kehittämisen toimintasuunnitelmaa ollaan nyt päivittämässä vuosille 2023–2027

Mahdolliset kannanotot suunnitelmasta osoitetaan kirjallisena 16.9.2022 klo 15 osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai Hyvinkään kaupunki, Kirjaamo, PL 86, 05801 Hyvinkää.

Kaupunki ja monimuotoiset kylät kärkihankkeesta kylien kehittämisen toimintasuunnitelmasta osaavat kertoa:

Hannu Lindqvist
p. 040 155 4275
Hannu.Lindqvist@hyvinkaa.fi

Markku Nieminen
p. 040 155 4244
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 31.8.2022