Tavoitteena suojelusuunnitelmat kaikille pohjavesialueille

Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyön, jonka on tarkoitus valmistua talven 2017 aikana. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien varalta.

Suojelusuunnitelma on laadittu aikaisemmin Hyvinkään, Nopon, Rajamäen ja Kiljavan pohjavesialueille. Nyt suojelusuunnitelma tehdään kylä- ja haja-asutusalueiden pohjavesialueille.

Pohjavesialueiden riskikohteiden arviointi

Keskeisimpänä asukkaisiin vaikuttavana toimenpiteenä on suojelusuunnitelmatyöhön kuuluva pohjavesialueilla sijaitsevien toimintojen kartoitus, josta saatujen tietojen pohjalta voidaan arvioida pohjavesialueiden mahdollisia riskitekijöitä.

Tutkittavien pohjavesialueiden kiinteistöjen omistajille on lähestytty marraskuussa kyselylomake, johon toivotaan vastattavan aktiivisesti.

Kiinteistöjen lisäksi työssä tarkastellaan mm. alueiden teollisuuslaitosten ja yritysten toimintaa, maa-ainesten ottamistoimintaa, vaarallisten aineiden kuljetuksia sekä tienpitoa ja tieliikennettä koskevia tietoja.

Suojelusuunnitelma ja yleisötilaisuus

Suojelusuunnitelma on ohjeellinen asiakirja, jota käytetään tausta-aineistona valvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä ympäristö- ja maa-aineslupia ratkaistaessa. Suojelusuunnitelmassa esitettävät suositukset otetaan kuitenkin huomioon viranomaispäätöksiä tehtäessä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyön tuloksia tullaan esittelemään yleisötilaisuudessa,jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

  • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan liittyvä neuvonta; ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, p. 0400 610 804, mika.lavia@hyvinkaa.fi

 

Pohjavesialueiden riskikartoitus ja siihen liittyvä neuvonta; ympäristötarkastaja Anna Pursiainen, p. 040 161 6355, anna.pursiainen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 2.12.2016 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ