Siirry pääsisältöön

 

Tavoitteena suojelusuunnitelmat kaikille pohjavesialueille

Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyön, jonka on tarkoitus valmistua talven 2017 aikana. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien varalta.

Suojelusuunnitelma on laadittu aikaisemmin Hyvinkään, Nopon, Rajamäen ja Kiljavan pohjavesialueille. Nyt suojelusuunnitelma tehdään kylä- ja haja-asutusalueiden pohjavesialueille.

Pohjavesialueiden riskikohteiden arviointi

Keskeisimpänä asukkaisiin vaikuttavana toimenpiteenä on suojelusuunnitelmatyöhön kuuluva pohjavesialueilla sijaitsevien toimintojen kartoitus, josta saatujen tietojen pohjalta voidaan arvioida pohjavesialueiden mahdollisia riskitekijöitä.

Tutkittavien pohjavesialueiden kiinteistöjen omistajille on lähestytty marraskuussa kyselylomake, johon toivotaan vastattavan aktiivisesti.

Kiinteistöjen lisäksi työssä tarkastellaan mm. alueiden teollisuuslaitosten ja yritysten toimintaa, maa-ainesten ottamistoimintaa, vaarallisten aineiden kuljetuksia sekä tienpitoa ja tieliikennettä koskevia tietoja.

Suojelusuunnitelma ja yleisötilaisuus

Suojelusuunnitelma on ohjeellinen asiakirja, jota käytetään tausta-aineistona valvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä ympäristö- ja maa-aineslupia ratkaistaessa. Suojelusuunnitelmassa esitettävät suositukset otetaan kuitenkin huomioon viranomaispäätöksiä tehtäessä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyön tuloksia tullaan esittelemään yleisötilaisuudessa,jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

  • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan liittyvä neuvonta; ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, p. 0400 610 804, mika.lavia@hyvinkaa.fi

 

Pohjavesialueiden riskikartoitus ja siihen liittyvä neuvonta; ympäristötarkastaja Anna Pursiainen, p. 040 161 6355, anna.pursiainen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 2.12.2016 Tulosta