Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen ja aluerajauksen muuttaminen Palo-puron osayleiskaava-alueella

Kaupunginhallitus on päättänyt 2.9.2019 § 195 jatkaa Palopuron osayleiskaava-alueen rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti. Samalla alueen rajausta on muutettu. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitusalue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään (vt 25), lännessä Palojokeen, Palojoenvarren asemakaava-alueeseen ja sähkölinjaan, etelässä Palopuron taajaman eteläpuolella kulkevaan entiseen Hyvinkäänkylän ja Nukarin maarekisterikylien rajaan, idässä entiseen Erkylän ja Ridasjärven maarekisterikylän rajaan sekä koillisessa Itäisen radanvarsitien suunniteltuun linjaukseen. Rakennuskielto ei koske voimassa olevan asemakaavan tai kiellon aikana voimaan tulevan asemakaavan aluetta eikä olemassa olevaan asuinrakennukseen tai maatilan talouskeskukseen liittyvän talousrakennuksen rakentamista. Toimenpiderajoitus koskee maisemaa muuttavien maanrakennustöiden suorittamista.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa viisi vuotta 19.9.2019 alkaen. Päätöksessä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 202 § mukaisesti, että rakennuskielto ja toimenpiderajoitus tulevat voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Rakennuskieltoalueen karttaan voi tutustua Hyvinkään kaupungin kotisivuilla, www.hyvinkaa.fi.

 

Hyvinkäällä 6.9.2019
Kaupunginhallitus

Päivitetty 6.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ