Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoitusyksikössä on laadittu vuoden 2019 kaavoituskatsaus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kaupungin laatimaan vuosittain kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä. Katsaus kuvaa sen laatimisajankohtana tiedossa olevan tilanteen. Vuoden aikana saattaa nousta esiin uusia kaavoitustarpeita, joiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuuluttamalla.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua Hyvinkään kaupungintalon aulan infopisteessä (Kankurinkatu 4-6) ja kirjastossa sekä kaavoituksen kotisivuilla: www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Hyvinkäällä 14.6.2019

Hyvinkään kaupunki, Kaavoitus

Päivitetty 14.6.2019