Siirry pääsisältöön

 

Hyvinkään ympäristöpalkinto 2017

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2017 Hyvinkään Toimari ry:lle. 

Hyvinkään Toimari ry on toiminut vuodesta 1991 lähtien hyvinkääläisten vähäosaisten ja syrjäytyneiden parissa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys pyrkii toiminnallaan auttamaan mahdollisimman monipuolisesti hädänalaisia Hyvinkäällä. Tästä esimerkkinä on jokaviikkoinen elintarvikejakelu (myös EU-elintarvikejako), jossa asiakasmäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuonna 2016 keskimääräinen hakijamäärä oli 106 ja vuoden 2017 aikana määrä on kasvanut edelleen keskiarvon ollessa tammi-elokuussa 148 ja syys-lokakuussa jo 168. Vuositasolla elintarvikesäkkejä jaetaan noin 8500-10 000.

Kaupoilta muutoin jätteeksi joutuvat, yhdistyksen kautta nyt vähäosaisille jaettavat elintarvikkeet saadaan ohjattua hyötykäyttöön ruokahävikkiä vähentävällä tavalla. Ylijäämäruuan kierrättäminen yhdistyksen järjestämällä tavalla on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta esimerkillistä toimintaa, jota yhdistys on tehnyt toimintansa alusta alkaen, jo neljännesvuosisadan. Aluksi pienimuotoisesti, mutta sittemmin yhä suuremmassa mittakaavassa.

Elintarvikkeet, joita yhdistys ei voi jakaa (mm. pilaantumassa olevat) kierrätetään asianmukaisesti biojätteeseen ja muu materiaali kierrätetään oikeaoppisesti kunkin materiaalin mukaisesti.

Kesällä Eduskunnan käsitellessä Valtioneuvoston selontekoa ruokapolitiikasta "Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle", nousi ruokahävikki keskusteluun. Käsittelyn pohjana olleessa maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä valiokunta toteaa, että ruokaketju ja ruoankulutus aiheuttavat kolmanneksen kaikesta kulutuksemme ympäristökuormasta. Tuotetusta ruoasta iso osa jää hyödyntämättä elintarvikkeena ja päätyy hävikiksi. Tämä haaskaaminen on kestämätöntä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristövaikutuksiltaan. Valiokunta katsoo, että ruokahävikkiä koskevat linjaukset ovat ruokapoliittisen selonteon keskeisimpiä kohtia ja on tärkeää löytää yrityksille ja kotitalouksille kannustavia keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Hyvinkään Toimari ry on toiminut tässä hyvänä käytännön esimerkkinä. 

 

 

Päivitetty 22.12.2017 Tulosta