Ympäristölautakunnan avustukset 2020

Ympäristölautakunta kuuluttaa vuoden 2020 ympäristönsuojeluavustukset haettavaksi.

Yleisavustus

Yleisavustusta haettaessa yhteisön tulee täyttää alla olevat myöntämisperusteet:

  1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tai toiminta-alue tulee olla Hyvinkään kaupunki.
  2. Yhdistyksen toiminnan tulee käsittää ympäristönsuojeluala laajasti ja monipuolisesti sekä yhdistyksen tulee toiminnallaan edistää ympäristönsuojelua Hyvinkäällä.
  3. Yhdistyksen jäseneksi tulee voida hyväksyä kuka tahansa hyvinkääläinen ja yhdistyksen jäsenten enemmistön tulee olla henkilöjäseniä.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voi hakea muukin rekisteröity yhdistys erilliseen Hyvinkään kaupungin alueella tehtävään tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimenpiteeseen, mikäli sillä edistetään ympäristönsuojelua Hyvinkäällä.

Hakemukset ja niiden jättäminen

Hakemuslomakkeen saa kaupungin internet-sivuilta www.hyvinkaa.fi/ymparistonsuojeluavustukset. Hakemus liitteineen on palautettava 10.4.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai postitse osoitteeseen:

Hyvinkään kaupunki
Kirjaamo
PL 86 (Kankurinkatu 4-6)
05801 HYVINKÄÄ

Lisätiedot

Päivitetty 24.3.2020