HYVINKÄÄN KAUPUNKI 
TIEDOTTAA 7.4.2020

  

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki on tänään lähettänyt työnantajan neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Henkilöstölle tiedotettiin yhteistoimintaneuvotteluihin valmistautumisesta etukäteen, 24.3.2020 pidetyssä infotilaisuudessa. Kaupunginhallitus päätti virallisesti neuvottelujen käynnistämisestä 6.4.2020 pitämässään kokouksessa.

Kaavailtujen yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt. Neuvotteluissa käsiteltävien toimenpiteiden tarkoituksena on saavuttaa pysyviä muutoksia ja kustannussäästöjä.

  • Haluamme myös jatkossa turvata laadukkaat palvelut hyvinkääläisille, eli myös kaupunkilaisille tuotettujen palvelujen turvaamisen näkökulma on lisäksi huomioitava niissä keinoissa, joilla tasapainotamme taloutta, muistuttaa Mattila.

Kesäkuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn vietävässä kestävän talouden ohjelmassa on tarkoitus tehdä päätös niistä toimenpiteistä, joilla kaupungin talous saatetaan tasapainoon. Tällöin ratkeaa myös linjaukset henkilöstövaikutusten mittakaavasta.

Työnantajan alustavan arvion mukaan harkittavat toimintojen supistukset voivat johtaa enintään 150 työntekijän/viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomiseen. Alustavasti arvioidaan, että näitä irtisanomisia voi tulla kaikille toimialoille. Harkittavat toimenpiteet voivat myös johtaa lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai olennaisten työehtojen muuttumiseen irtisanomisen vaihtoehtona. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua koko henkilöstöön.

  • Neuvotteluiden aikana käsitellään työvoiman vähentämistä koskevien toimenpiteiden lisäksi muitakin keinoja tasapainottaa taloutta. Toiveenamme on, että henkilöstö myös ottaa kantaa tapoihin toiminnan kehittämiseksi, jotta saisimme talouden tasapainon aikaiseksi mahdollisimman vähäisillä asiakas- ja henkilöstövaikutuksilla, toteaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

  • Irtisanomiset ovat neuvottelujen viimeisin harkittava vaihtoehto, mahdollisuuksien mukaan pyrimme ratkaisemaan talouden tasapainottamisen paineita ottamalla huomioon tulevien vuosien ennakoitavissa olevat eläköitymiset. Säästöjä voidaan osin saada sitäkin kautta, että kaikkien eläkkeelle lähtevien työntekijöiden tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Vuosien 2020-2024 välillä henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa arviolta 200 työntekijää, taustoittaa Mattila.

Hyvinkään kaupungin talous on epätasapainoinen ja kuntalain 110 §:n perusteella se on saatettava tasapainoon. Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki valmistelee Kestävän talouden ohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelmatyössä kaupunki päättää kestävistä ja pysyvistä keinoista, joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 15 miljoonan euron tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainottamista ei tehdä.  

Kaupunki valmistautuu lisäksi koronavirustilanteen pitkittymiseen ja henkilöstöjaosto käynnisti 6.4.2020 ennakoivasti yhteistoimintamenettelyt henkilökunnan lomauttamiseksi poikkeusolojen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.

Lisätietoja
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, p. 040 701 2171
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

Päivitetty 7.4.2020