HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
7.2.2020


Vuoden 2019 tilinpäätöksen alustavat tiedot julki:
Hyvinkään kaupungin talous heikkeni muun kuntasektorin tavoin

Vuosi 2019 oli koko kuntasektorin heikoin vuosi nykyisen kirjanpitotavan aikana ja myös Hyvinkään kaupungin tilikausi oli kaupungin historian heikoin. Tilinpäätöksen vuoden 2019 alijäämä on alustavien tietojen mukaan 18,9 miljoonaa euroa. Nyt raportoitavat toteumaluvut ovat alustavia ja laskelmat kertovat 3.2.2019 mukaisen tilanteen. 

Taloustilannetta selittää verorahoituksen heikko kehitys ja sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkunut menokasvu. Lisäksi verokorttiuudistus ja tulorekisteriuudistus aiheuttivat tilitysvajeita koko kuntasektorille, ja siten myös Hyvinkään kaupungille.

Sote-menot odotettua suuremmat – verotulot odotettua alemmat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot toteutuivat ennustettua suurempana. Samalla kaupungin toiminnan nettomenot eli toimintakate kasvoi 16,6 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen nähden.

- Verorahoituksen kasvu ei ole kasvanut samassa tahdissa kuin toiminnan nettomenot. Verorahoitus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kasvu suhteessa edellisvuoteen oli 1,8 miljoonaa euroa, joten verorahoituksen kasvu jäi alle puoleen aiemmasta. Menojen - erityisesti sote-menojen - kasvuvauhti on tulojen kasvuvauhtiin nähden kestämätöntä, taustoittaa Hyvinkään kaupungin talousjohtaja Markus Peevo.

- Noin19 miljoonan euron alijäämän summaa voi verrata esimerkiksi siihen, että 1,0 prosenttiyksikön muutos tuloveroprosenttiin vastaa kaupungin budjetissa noin 8,8 milj. euroa.

Taloustilanteen heikkenemiseen vaikutti myös se, että käyttöomaisuuden myyntivoittotaso palasi vuonna 2019 normaalille tasolleen eikä siten paikannut muuta talouden alijäämäisyyttä. Myyntivoittoja kirjautui vuodelle 2019 yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Myyntivoitot pienenivät 3,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Tulorahoitus riitti käyttötalousmenoihin, investoinnit rahoitettiin velalla

Vuoden 2019 osalta alun perin budjetoidut bruttoinvestoinnit ylittyivät 2,1 miljoonalla eurolla, kokonaissumman ollen 37,1 miljoonaa budjetoidun 35,0 miljoonan euron sijaan. Pitkäaikaisen lainan määrä kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla eli 749 euroa/asukas. Kaupungin lainamäärä oli 2 783 euroa per asukas vuoden 2019 lopussa.

- Kaupungin palveluihin panostaminen näkyy menoissa. Vuosikatetta painavat Sairaalanmäelle tehtyjen rakennusten vuokrat ja oppilaitosrakentaminen kasvattaa lainamäärää, analysoi Peevo.

Tilastokeskus julkaisi aiemmin tällä viikolla kuntien tilinpäätösten ennakkotietoja. Niiden mukaan lainamäärä per asukas oli Manner-Suomen kunnissa vuonna 2019 keskimäärin
3 360 euroa. Kuntasektorin lainakanta kasvoi ja Hyvinkään lainakanta pysyikin edelleen pienempänä kuin maassa keskimäärin.

Tärkeä kunnan talouden mittari on vuosikate, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tasapainoisessa kuntataloudessa vuosikatteen tulisi pitkällä aikavälillä kattaa investointimenot.

-  Jos vuosikate on negatiivinen, kaupunki joutuu ottamaan lainaa vuotuisiin toimintamenoihinsa eli ottamaan niin sanottua ”syömävelkaa”. Vuosikatetta kertyi vuonna 2019 yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate toteutuu siis lähelle nollaa, toteaa Peevo.

Hyvinkään kaupunki on parhaillaan laatimassa kestävän talouden ohjelmaa, jonka avulla kaupungin talous tasapainotetaan. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen ennakkotietoja vuoden 2019 tilinpäätöksestä ensi viikon kokouksessaan. Konsernitilinpäätös valmistuu maaliskuussa ja käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020.

Lisätietoja

Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

Päivitetty 24.3.2020