Valtuusto päätti: Hyvinkään tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit eivät muutu vuodelle 2022

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 tehnyt päätöksensä kaupungin tuloveroprosentista ja kiinteistöveroista vuodelle 2022. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 20,25 %. Päätös on kaupunginhallituksen esityksen mukainen ja prosentti pysyy myös samana kuin vuonna 2021.

Kaupunkilaiset maksavat kunnallisveroa kotikunnalleen ja verotuloja käytetään kuntapalvelujen järjestämiseen asukkaille. Tuloja käytetään muun muassa kouluihin, päiväkoteihin, katuihin, kunnallistekniikkaan sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Kaupunki maksaa verorahoilla myös asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote) ja HUS:ille vielä vuonna 2022, jonka jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, pois kuntien rahoitusvastuulta.

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa. Kaupungin vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelman tuloista 60% kertyy kunnallisveroista ja 4,4% kiinteistöveroista. Muita tulonlähteitä ovat muun muassa valtionosuudet, yhteisöverot ja erilaiset asiakasmaksut.

Vuoden 2022 tuloveroprosenttipäätös kiinnittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin. Vuonna 2023 tuloveroprosentti on valtuuston nyt vuodelle 2022 päättämä 20,25 %, josta vähennetään hyvinvointialueelle siirtyvä osuus kuntien tuloverosta. Kaikille kunnille yhteinen hyvinvointialueelle siirtyvä tulovero-osuus määritellään lailla kevään 2022 aikana.

Kiinteistöveroprosentit vahvistettiin kaupunginhallituksen esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupunginhallituksen esityksen kiinteistöveroiksi ensi vuodelle. Kiinteistöverot 2022 määrätään samoiksi kuin vuonna 2021:

- vakinainen asuinrakennus 0,45
- muu asuinrakennus 1,05
- yleinen kiinteistövero 1,30
- rakentamaton rakennuspaikka 4,30
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- voimalaitosten erillistä kiinteistöveroprosenttia ei määrätä

Päivitetty 15.11.2021