Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu 7.2.2022 asti  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tilojen sulkumääräystä ajalle 25.1.-7.2.2022. Tämä koskee myös Hyvinkään kaupungin liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tiloja. Ohjattu harrastustoiminta sallitaan vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston aiempi päätös, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti. 

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

2003 syntyneiden ja nuorempien harrastetoiminta saa jatkua 

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset pykälän 58 d mukaisista, tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset ovat voimassa 7.2.2022 saakka. 

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. 

Vaikutukset palvelutoimintaan Hyvinkään kaupungin palvelupisteissä: 

 • Sveitsin uimala on suljettu 25.1.-7.2.2022 välisenä aikana pois lukien vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla. 
 • Jäähallia saa käyttää 25.1.-7.2.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla. 
 • Liikuntasaleja saa käyttää 25.1.-7.2.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla. 
 • Jäähalleissa ei järjestetä yleisöluisteluvuoroja 25.1.-7.2.2022 välisenä aikana. 
 • Kuntosalit pidetään suljettuina 25.1.-7.2.2022.
 • Hyvinkään kaupungin sisätiloissa jatketaan voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jossa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 25.1.2022 asti.
 • Kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja saa käyttää 25.1.-7.2.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien harrastustoimintaan varatuilla vuoroilla.
 • Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei ole rajoitettu, mutta tiloissa täytyy huomioida terveysturvallisuus tartuntatautilain mukaisesti. 

Mikäli viranomaisohjeistuksiin tulee muutoksia ennen annettua päättymisaikaa, siitä informoidaan erikseen.

 

Päivitetty 24.1.2022