Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu 24.1.2022 asti

Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu 24.1.2022 asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan ajalle 11.–24.1.2022. Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan tammikuun loppuun asti. Sairaanhoitopiirin tilannekuvaan perustuvan arvion mukaan epidemiatilanne on niin vakava, että rajoituksia ei voida lieventää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristi koronarajoituksia merkittävästi 23.12.2021. Rajoitukset koskevat myös Keusoten kuntia. Aluehallintovirasto kielsi henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–10.1.2022. Lisäksi alueelle annettiin tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on ollut voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022. Rajoitustoimenpiteitä on päätetty jatkaa 24.1.2022 asti ja kokoontumisrajoituksia 31.1.2022 asti.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:
• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
• yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin

2003 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastetoiminta saa jatkua

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset pykälän 58 d mukaisista, tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset ovat voimassa 24.1.2022 saakka.

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

Vaikutukset palvelutoimintaan Hyvinkään kaupungin palvelupisteissä:

• Sveitsin uimala on suljettu 11.1.–24.1.2022 välisenä aikana pois lukien vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla.
• Jäähallia saa käyttää 11.1.–24.1.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla.
• Jäähalleissa ei järjestetä yleisöluisteluvuoroja 11.1.–24.1.2022 välisenä aikana.
• Liikuntasaleja saa käyttää 11.1.–24.1.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla.
• Kuntosalit pidetään suljettuina 11.1.–24.1.2022.
• Kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja saa käyttää 11.1.2022–24.1.2022 välisenä aikana vuonna 2003 ja sitä nuorempien harrastustoimintaan varatuilla vuoroilla.
• Hyvinkään kaupungin sisätiloissa jatketaan voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jossa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 31.1.2022 asti
• Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei ole rajoitettu, mutta tiloissa täytyy huomioida terveysturvallisuus tartuntatautilain mukaisesti.

Mikäli viranomaisohjeistuksiin tulee muutoksia ennen annettua päättymisaikaa, siitä informoidaan erikseen.

Päivitetty 10.1.2022