Tuusulan 4H-yhdistys istutti nuorten kanssa tuhat taimea Hyvinkäällä

Tuusulan 4H-yhdistys järjesti Hyvinkäällä paikallisille nuorille taimien istutuspäivän 17. toukokuuta. 4H-järjestö tekee nuorisotyötä, jonka kautta lapset ja nuoret oppivat kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja tekemällä oppien. 4H-nuorisotyön tavoitteena on luoda arjen hyvinvointia. Päivä kuului Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä keskiuusimaalaisten lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tietoutta ilmastonmuutoksesta ja kestävästä elämäntavasta.

4H ja nuoret istuttamassa taimia
4H ja nuoret istuttamassa taimia Hyvinkäällä Usmintiellä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Julia Mali ja hanketyöntekijä Sonja Forssén olivat kohteella hyvillä mielin järjestämässä tapahtumaa. Hyvinkään kaupunki osoitti oivallisen kohteen Usmintieltä, jotta saatiin moottoritien kylkeen lisää suojapuustoa. UPM:n metsäpalvelutoimistolta oli asiantunteva työnjohto kohteessa. Metsäasiakasvastaavat Petra Iso-Välkky, Seppo Vesalainen, Juho Nissinen ja Valtteri Vanhanen olivat huolehtimassa, että kaikki saivat perehdytyksen istuttamisvälineisiin ja osasivat hoitaa istutuksen. Tapahtumassa kävi noin 60 nuorta Puolimatkan koululta ja kansainvälistä väkeä, kun Erasmus opiskelijaryhmä saapui myös paikalle. Erasmus-oppilaat olivat kotoisin Portugalista, Ranskasta, Puolasta, Espanjasta ja Kroatiasta. Heille päivä oli erityinen kokemus, sillä kukaan ei ollut aiemmin istuttanut puita.

”Paikalle saatiin ihanan paljon osallistujia ja miten oivallista on tarjota myös Erasmus-opiskelijoille näinkin eksoottinen tilaisuus tutustua suomalaisten metsien hoitoon. Samalla saamme paikallisille nuorille lisää tietoutta ilmastoteoista ja omista vaikuttamismahdollisuuksista, mikä on hankkeen päätavoite”, hanketyöntekijä Sonja Forssén kertoo.

Kohteelle istutettiin noin 1 000 kuusen taimea. Taimikon varttuessa kasvillisuus sitoo vuosi vuodelta enemmän hiiltä. Istuttamassa olleet nuoret pääsevät ensi vuonna luokkaretkelle katsastamaan oman taimikon kasvua ja polkemaan korkeaa ruohoa pois taimien ympäriltä. Sää oli metsäasiakasvastaavien mukaan loistava istuttamiseen, pilvinen ja vähän viileä. ”Nuoret tekivät kyllä loistavaa työtä ja olivat nopeita työssään! ”, Petra Iso-Välkky kiittää.

”Puolimatkan koulun Erasmus+ -projekti Climate Action Now ei olisi voinut saada parempaa kumppania toukokuussa, kun projektissa mukana olevat oppilaat Puolasta, Kroatiasta, Ranskasta, Espanjasta ja Portugalista saivat olla mukana istuttamassa puita Hyvinkäälle. Erasmus+ projektin aiheena on ympäristö, ilmastonmuutos ja se, miten jokainen meistä voi pienin teoin ja omakohtaisin arkisin valinnoin vaikuttaa omaan sekä ympäristön tulevaisuuteen. Erasmus+ -viikon aikana keskiössä olivat tunnetaidot sekä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot. Se miten omasta hyvinvoinnista huolehtiminen helpottaa myös ympäristön ajattelemista sekä mahdollistaa työn ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen ymmärtämisen", Puolimatkan koulun opettaja Veera Toivonen kuvailee.

Puolimatkan koulu on iloinen onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä ja toivoo, että koulun oppilaat pääsisivät jatkossakin kokeilemaan konkreettisia asioita ympäristökasvatuksen saralla. Tärkeää on myös se, että työtä tehdään paikallisesti ja lähialueilla. Lähellä tekeminen tuo konkretiaa ja auttaa seuraamaan omaa käden jälkeä helpommin. Erasmus+ -projektin tiimoilta oppilaat tutustuivat myös mm. Aulangon metsiin sekä vierailivat Hyvinkäällä Rytkön leirikeskuksessa, jossa tutustuttiin suomalaiseen sielunmaisemaan - saunaan ja järveen. Saunomista kokeiltiin luontoa ja luonnonrauhaa kunnioittaen. Toivotamme vieraamme takaisin 10–20 vuoden kuluttua, jotta voimme tarkastella metsän ja ympäristön kehitystä!”, Toivonen jatkaa.

UPM:n mukaan taimikon hiilensidonnasta on vain vähän tutkimustuloksia, mutta mallinnustutkimuksiin perustuen on esitetty, että taimikko muuttuisi hiilen lähteestä hiiltä sitovaksi noin 20 vuoden kuluttua. Käytännön kokeissa on kuitenkin saatu viitteitä, että taimikko voi toimia hiilinieluna jo tätä aiemmin. Taimikon hoito on kuitenkin tärkeä tekijä. Tulevaisuudessa yksi kuutiometri puuta sitoo noin 200kg hiiltä. Metsittäminen, jota nyt tehtiin, on hyvä keino lisätä tulevaisuuden hiilensidontaa.

Vihreä tehtävä -hanke on Leader EMO-ry:n rahoittama ja sen tavoitteena on kehittää ja tarjota konkreettisia toiminnallisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta. Taimienistutusprojekti sisältyy yhteen hankkeen kolmesta pääteemasta, jotka ovat bio- ja kiertotalous kestävän elämän perustana, ilmastoteot omassa maakunnassa ja nuorten yrittäjyyden kehittäminen.


www.tuusula.4h.fi
www.facebook.com/Tuusulan4H
Instagram @4HTuusula
Twitter @4HSuomi

Päivitetty 25.5.2023