Toriterassi jatkaa Hyvinkään kauppatorilla

Hyvinkään kauppatorilla on toiminut vuosina 2021–2022 toriterassi. Toiminta jatkuu myös ensi kesänä.

Terassi oli osa Uudenmaanliiton UKKE-rahoituksella toteutettua TORILLE! -hanketta, joka päättyi syksyllä 2022. Hankkeen toteuttivat Hyvinkään kaupunkiyhdistys, Hyvinkään kaupunki ja hyvinkääläiset yrittäjät. Hankkeen keskeinen ja näkyvin toteutus oli Hyvinkään kauppatorillakesät 2021 ja 2022 toiminut viihtyisä kesäterassi, jossa juoma- ja ruokatarjoilun ohella terassivieraille tarjottiin monipuolisesti kulttuurielämyksiä.

Toriterassi sai hyvän vastaanoton ja sen jatkoa on toivottu laajasti. Hankkeen päätyttyä tavoitteeksi asetettiin, että vilkas ja aktiivinen terassitoiminta jatkuu Hyvinkään kauppatorilla kesällä 2023 yrittäjävetoisesti.

Palveluntuottajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Ravkon Oy. Raati arvioi Ravkon Oy:n tuotevalikoiman olevan monipuolisempi ja vaihtelevampi, sillä tarjous koostui useamman toimijan tuotevalikoimista ja lisäksi optiona on mahdollisuus saada vaihtuvia ruokatoimijoita terassille. Raati myös arvosti voittaneen tarjouksen visuaalista ilmettä sekä näki esimerkkiohjelmatarjonnan olevan terassitoimintaan soveltuvampi ja lisäävän terassin viihtyisyyttä.

Hyvinkään kaupungin viranhaltijoista ja poliittisista päättäjistä koostuva raati arvioi ja pisteytti anonymisoidut toimintasuunnitelmat tammikuussa 2023. Arvioitavia osa-alueita olivat: tuotevalikoima ja toimijat terassilla, terassin visuaalinen ilme, terassin ohjelmatarjonta, terassikauden pituus ja terassin aukioloajat.

Hankintaan liittyen järjestettiin lokakuussa kaikille avoin markkinavuoropuhelu ja käyttöoikeussopimusta koskeva hankintailmoitus julkaistiin marraskuussa 2022. Käyttöoikeussopimuksessa palveluntuottajalle siirtyvät palvelujen tarjoamiseen ja hallinnoimiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset vastuut sekä riskit.
Hankinnassa painotettiin mm. sitä, että terassin kohderyhmää ovat eri-ikäiset kaupunkilaiset ja myös perheet ovat tervetulleita nauttimaan terassin tarjonnasta. Toriterassin palveluvalikoimaan kuuluu juomatarjoilun ohella olennaisesti myös monipuolinen ruokatarjonta sekä laadukas kulttuuriohjelma.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Fiesta Hotellit Oy ja Ravkon Oy.

Toriterassi

Päivitetty 11.1.2023