Toimitilojen vuokraaminen hyte-työtä tekeville yhdistyksille

Hyvinkäällä toimii yli 100 liikuntaseuraa, 50 kulttuuriyhdistystä, 10 nuorisoyhdistystä ja lähes 100 muuta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä tekevää yhdistystä. Kaupungin tehtävänä on edistää yhdistysten toimintaedellytyksiä. Toimintaan kohdennetut, kaikille toimijoille avoimet tilat ovat keskeinen osa toiminnan mahdollistamista. Järjestökeskus Onnensillan tulipalon myötä lukuisat yhdistykset menettivät toiminnassaan tarvitsemansa tilan.

Kaupungin tilakeskuksen kanssa on kartoitettu kaupungin omistamia korvaavia tiloja, eikä kaupungilta löydy hyte -työtä tekevien yhdistysten toimintaan soveltuvia tiloja.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.5.2023, että osoitteesta Hämeenkatu 21 vuokrataan 580 neliön liiketila hyvinvointipalveluiden käyttöön ja esittää tekniselle lautakunnalle vuokrattavaksi ko. kiinteistön. Vuokrakustannus on Tilakeskukselle ulkoista kulua ja se laskutetaan sisäisesti voimassa olevan hinnaston mukaisesti Hyvinvointipalveluilta. Vuokrasopimus edellyttää käyvän hinnan arviointia. Kiinteistön vuokra on 4315 euroa kuukaudessa (alv. 24 %).

Hyvinvointipalveluiden lisääntyvät sisäiset vuokrakustannukset pyritään lähtökohtaisesti kattamaan lautakunnan alaisesta toiminnasta ja määrärahan tarvetta arvioidaan tammi-kesäkuun toteuman perusteella tehtävässä osavuosikatsauksessa. Tulevien vuosien talousarviovaikutukset arvioidaan erikseen.

Päivitetty 26.5.2023