Tiedote terveysvalvonnan perusmaksusta

Terveydensuojelulain (TsL 763/1994) maksullisuutta ollaan laajentamassa vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen maksun suuruus on laissa määrätty 150 euroa/v. Perusmaksu on valvontakohdekohtainen ja se peritään suunnitelmallisen valvonnan piirissä vuoden 1. päivänä olevilta valvontakohteilta. Lakimuutokset sisältävä hallituksen esitys (140/2021) on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 16.12.2021.

Valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi

  • koulut, päiväkodit, ammattikorkeakoulut, ympärivuorokautiset hoitolaitokset
  • kylpylät, uimahallit
  • hotellit, hostellit (retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotellit, motellit ja matkustajakodit
  • lomakeskus tai leirikeskus
  • yleisölle avoimet liikuntatilat, lasten sisäleikkipaikat
  • talousvesilaitos
  • yleinen EU-uimaranta
  • yleisölle avoin sauna

Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhdestä toiminnosta. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Aikaisemmin valvonnasta on peritty ainoastaan suoriteperusteisia maksuja, kuten tarkastusmaksuja. Suoriteperusteiset maksutuotot ovat kattaneet vain noin 10 % valvonnan kokonaiskustannuksista.

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

 

Lisätietoja:

ympäristöterveysvalvonnan johtaja Taru Järvimaa, taru.jarvimaa@hyvinkaa.fi

terveystarkastaja Pia Tiainen, pia.tiainen@hyvinkaa.fi   

terveystarkastaja Sofia Teerikorpi, sofia.teerikorpi@hyvinkaa.fi

terveystarkastaja Maiju Koho, maiju.koho@hyvinkaa.fi                   

Päivitetty 17.12.2021