Tiedote katupölystä, hiekoitushiekan poistosta ja lehtipuhaltimien käytöstä

Katupölykausi on tullut jälleen ajankohtaiseksi ja Hyvinkään ympäristöpalvelut muistuttaa, että kaupungin ympäristönsuojelumääräykset kieltävät lehtipuhaltimien käytön asemakaavoitetuilla alueilla maalis-, huhti- ja toukokuun ajan. Hiekoitushiekan poistoon lehtipuhallinta ei tule käyttää lainkaan.

Kaupungin infrapalvelut pyrkii minimoimaan katupölyn aiheuttamia haittoja erilaisin menetelmä- ja materiaalivalinnoin. Hiekoitushiekka ja -sepeli poistetaan harjaamalla ajoradoilta, kevyenliikenteenväyliltä ja jalkakäytäviltä 15.5. mennessä. Kiinteistöjen omistajia ja asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöitä kehotetaan myös puhdistamaan hallinnoimansa alueet hiekasta. Pidetään yhdessä Hyvinkään ilmanlaatu hyvänä!

Hyvinkään ympäristönsuojelumääräykset, joissa puhtaanapitoa koskevat ohjeet sivulla 5, löytyvät osoitteessa: https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu-ja--valvonta/ymparistonsuojelumaaraykset/

12.4.2021 Hyvinkään kaupungin ympäristövalvonta

Päivitetty 12.4.2021