Tiedote huoltajille varhaiskasvatuksen järjestelyistä poikkeustilanteen aikana

18.3.2020 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Varhaiskasvatuspalvelut

 

Tiedote huoltajille varhaiskasvatuksen järjestelyistä poikkeustilanteen aikana

Valtioneuvoston 16.3.2020 päättämien toimien pohjalta koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto suosittaa kuitenkin, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Varhaiskasvatus järjestetään kaikille huoltajille varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukai- sesti. Varhaiskasvatuspalveluilla on oma valmiussuunnitelma, jota nyt noudatetaan. Se sisältää suunnitelman palveluiden järjestelyistä poikkeustilanteissa. Osa päiväkodeista tullaan sulkemaan ja palvelut keskittämään. Tähän mennessä olemme jo sulkeneet mm. avoimen varhaiskasvatuksen, kerhot ja kouluilla toimivat esiopetusryhmät.

Selvitimme huoltajilta kyselyllä heidän alustavaa suunnitelmaa lastensa varhaiskasvatuk- sen tarpeesta ajalla 18.3. - 13.4.2020. Vastausten perusteella useat perheet ilmoittivat ot- tavansa lapset kotihoitoon. Kyselyn vastausten perusteella näyttää siltä, että varhaiskas- vatus tulee sulkemaan joitakin yksiköitä 23.3. alkaen. Nämä suunnitelmat tarkentuvat tä- män viikon aikana ja niistä tiedotetaan Muksunetissä ja verkkosivuilla. Mikäli perheen ti- lanne muuttuu kyselyssä ilmoitetusta, hoitoa järjestetään tarpeen mukaan.

Päiväkodeissa tulee olla tiedot lasten hoidon tarpeista, siksi huoltajia pyydetään ilmoitta- maan lapsen poissaoloista sekä tarkat päivittäiset lapsen tulo- ja lähtöajat.

Varhaiskasvatus valmistelee palveluista perittävien asiakasmaksujen alentamista ko- ronaviruksesta / poikkeustilanteesta johtuvista poissaoloista ajalla 18.3. - 13.4.2020.

Asia käsitellään opetuslautakunnan kokouksessa 31.3.2020 ja päätöksestä tiedotetaan kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

  • varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala p. 040 542 3172 eila.rapala@hyvinkaa.fi
  • palveluohjauksen koordinaattori Mari Lundén-Pallanza p. 0400 784 791 mari.lunden-pallanza@hyvinkaa.fi
  • www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus

Hyvinkään varhaiskasvatus kiittää huoltajia kyselyyn vastaamisesta ja joustavuudesta poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhteistyöterveisin 

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 24.3.2020