Tiedote elintarvikevalvonnan perusmaksusta

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa otetaan vuoden 2022 alusta käyttöön veroluonteinen perusmaksu. Perusmaksu on valvontakohdekohtainen ja se peritään suunnitelmallisen valvonnan piirissä vuoden 1. päivänä olevilta valvontakohteilta. Valvonnan perusmaksu on 150 € vuosittain ja se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita.

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4. 2021.

Valvonnan perusmaksusta on vapautettu:

  • alkutuotanto ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuva elintarviketoiminta
  • yleishyödyllinen toiminta
  • kyläkaupat
  • poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa (käytännössä osoitteessa) useampi elintarvikehuoneisto, niin valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran.

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus
Ympäristöterveydenhuolto

Päivitetty 29.11.2021