Teknisen lautakunnan vastine markkinaoikeudelle

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2020 antaa Markkinaoikeudelle vastineensa, jossa todettiin, että Hyvinkään kaupunki on toiminut lain mukaisesti (EU:n palvelusopimusasetuksen 5 artiklan 4 kohta) päättäessään paikallisliikenteen hankintamallista ja hankinnan toteuttamisesta käyttöoikeussopimuksella ilman tarjouskilpailua.

Lisätietoja päätöksestä.

Päivitetty 25.3.2020