Tekninen lautakunta hyväksi paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksen Hyvinkään Liikenne Oy:n kanssa

Hyvinkään kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksen Hyvinkään Liikenne Oy:n kanssa ajalle 11.8.2021 - 13.8.2028.

Tekninen lautakunta käsitteli 10.5.2021 kokouksessaan paikallisliikenteen käyttöoikeussopimusta. Lautakunta päätti hyväksyä sopimuksen Hyvinkään Liikenne Oy:n kanssa ajalla 11.8.2021-13.8.2028.  Sopimuksen voimassaoloa voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kaudelle 14.8.2028-10.8.2031 tilaajan optiona. Option käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään 31.10.2027 mennessä.

Sopimus on Palvelusopimusasetuksen ja Laki liikenteen palveluista mukainen käyttöoikeussopimus ja sopimus tehdään suorahankintana nykyisen liikennöitsijän kanssa. Käyttöoikeudella tarkoitetaan oikeutta ja velvollisuutta julkisen liikenteen hoitamiseen erikseen määritellyllä osalla julkisen liikenteen verkkoa. Liikenteenharjoittaja saa tästä korvauksena matkustuksesta kertyvät lipputulot ja muut myyntitulot sekä lisäksi käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen.

Palvelusopimusasetus antaa toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuuden tehdä ilman tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia, joiden arvo on alle 1 000 000 euroa / vuosi tai 300 000 kilometriä / vuosi. Vastaavat luvut ovat alle 23 ajoneuvon yrityksen kohdalla 2 000 000 euroa / vuosi tai 600 000 km / vuosi. Palvelusopimusasetuksen mukaan julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten on oltava määräaikaisia. Niiden voimassaoloaika saa olla enintään kymmenen vuotta, kun on kyse linja-autoliikenteen palveluista

Päivitetty 11.5.2021