HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA 
Julkaistavissa 7.2.2020

 

Syksyn 2020 varhaiskasvatuspaikkojen haku on nyt käynnissä 

Hyvinkään varhaiskasvatuksen palveluvalikko muuttuu ja yksinkertaistuu 1.8.2020 alkaen.  Palveluntarpeen voi jatkossakin valita useista eri vaihtoehdoista.  Hyvinkäällä on mahdollista valita varhaiskasvatusta 1.8.20 alkaen seuraavista vaihtoehdoista: kokopäiväinen varhaiskasvatus (10 päivää kuukaudessa, 15 päivää kuukaudessa tai joka päivä), osapäiväinen varhaiskasvatus (enintään 5 h/pv), maksuton esiopetus (4 h/pv) ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.   

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna 06.30-17.00, lisäksi kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti ja yksi päiväkoti, jossa järjestetään iltahoitoa.  Ilta- ja vuorohoitopaikkoja on mahdollista hakea huoltajien työn tai opiskelun vuoksi. 

Varhaiskasvatuksen kerhoihin voi hakea paikkaa 1-4 vuotiaille lapsille. Kerhot toimivat 2-3 kertaa viikossa. Kerhoja on 1.8.20 alkaen Päiväpirtissä, Aamutuulen päiväkodissa ja Vehkojan päiväkodissa. 

Päätökset elokuun varhaiskasvatuspaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä. Päiväkotiin ja kerhoihin haetaan sähköisellä hakemuksella Hyvinkään verkkosivuilta: www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus/hakeminen. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoidon tarve on äkillinen, johtuen työllistymisestä tai opiskeluiden aloittamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa.  

Kaupungin opetuslautakunta on hyväksynyt uuden palveluvalikon 28.1.2020. Asiakasmaksut vahvistetaan 3.3.2020. 

Lisätietoja 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, p. 0400 784 791 tai 0400 784 781 
Varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala, p. 040 542 3172

Elokuussa 2020 paikkaa tarvitsevien hakuajat 

  • siirtohakemus (siirto päiväkodista/perhepäivähoidosta/kerhosta toiseen): helmikuun loppuun mennessä
  • varhaiskasvatushakemus (päiväkoti/perhepäivähoito): maaliskuun loppuun mennessä
  • kerhohakemus: huhtikuun loppuun mennessä
Päivitetty 24.3.2020