HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
11.3.2020

 

Sote-yhdistyskyselyn tulokset julki: Hyvinkäällä runsaasti aktiivisia toimijoita

Alkuvuodesta hyvinkääläisille sote-yhdistyksille tehdyn kyselyn mukaan kaupungista löytyy useita aktiivisia yhdistyksiä, joiden toiminta painottuu vahvasti ikääntyneisiin ja työikäisiin. Lisäksi toimintaa on tarjolla myös lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Tammikuussa 2020 toteutettu Webropol-kysely lähetettiin sähköpostitse 73 yhdistykselle. Vastausprosentti oli 52. Kyselyyn vastasivat ensisijaisesti yhdistysten hallitusten edustajat.

Hyvinkääläisten sote-yhdistysten toiminta on pääosin ryhmä- ja kerhotoimintaa, neuvontaa sekä vertaistukea. Tarjolla on lisäksi muun muassa harrastus- ja virkistystoimintaa sekä koulutustilaisuuksia.  Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 70 % toimii ensisijaisesti Hyvinkäällä.

  • Nyt toteutettu kysely on tässä mittakaavassa ensimmäinen laatuaan Hyvinkäällä ja tätä kautta saamme arvokasta tietoa yhdistyskentästä. Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava otoskoon pienuuden vuoksi suuntaa antavasti, muistuttaa Hyvinkään kaupungin hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo.

Paikalliset sote-yhdistykset merkittäviä palveluntuottajia

Kyselyyn vastanneissa Sote-yhdistyksissä työskentelee paljon ammattilaisia. Koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä on kyselyyn osallistuneissa yhdistyksissä noin 140 henkeä ja muilla nimikkeillä työskenteleviä, kuten harjoittelijoita tai työllistettyjä, on noin 150.

  • Hyvinkääläisten sote-yhdistysten tekemä työ vastaa siis volyymeiltään yhtä isohkoa yritystä tai oppilaitosta. Palkatut ja vapaaehtoiset työntekijät tekevät kyselyn vastausten perusteella vähintään 100-150 henkilötyövuoden ja 2-3 miljoonan euron edestä työtä vuodessa, vertaa Isotalo.

Sote-yhdistysten toimintaa rahoitetaan pitkälti veikkausvaroin, STEA-rahoituksella. Hyvinkään kaupunki tukee yhdistysten toimintaa ensisijaisesti maksuttomilla ja edullisilla toimitiloilla sekä Eero Eskolan rahastosta.

Yhdistykset viestivät pitkälti netissä

Viestintänsä yhdistykset hoitavat kyselyn mukaan suurimmaksi osaksi sähköisesti, esimerkiksi sähköpostin ja www-sivujen kautta.

Kyselyyn vastanneiden yhdistysten erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja toimintoihin osallistuu vuosittain noin
51 000 henkilöä

  • Koska kyselyyn vastasi vain puolet paikallisista sote-yhdistyksistä, merkitsee tämä sitä, että tapahtumiin osallistuvien määrä on todellisuudessa huomattavasti isompi, sanoo Isotalo.

Hyvinkään Sote-yhdistyskyselyn tulokset kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja:

Panu Isotalo,  hyvinvointipäällikkö,
p. 040 675 7941, panu.isotalo@hyvinkaa.fi

Päivitetty 24.3.2020