Saneeraus- ja päällystystyöt ovat käynnistyneet

Uudelleenpäällystystyöt

Uudelleenpäällystystyöt on aloitettu Kerkkolankadulla ja Pöölintiellä. Seuraavat kohteet ovat Siltakadulla ja Kalevankadulla. Hyyppäränkadun työ tehdään sekoitusjyrsintänä. Ensimmäisessä työvaiheessa routivien kohtien massat vaihdetaan. Sitten vanhan päällysteen päälle ajetaan lisämurske, joka sekoitusjyrsitään vanhan päällysteen kanssa. Pinta muotoillaan, tiivistetään ja päällystetään uudelleen. Työt tehdään pääasiassa päivällä, mutta joitakin yksittäisiä kohteita ja työvaiheita tehdään liikenteen hiljaisena aikana.

Saneeraus- ja uudisrakentamiskohteet

Saneeraus- ja uudisrakentamiskohteiden viimeistelytyöt ovat käynnissä Sähkökadulla. Parhaillaan murskepintaista katua muotoillaan ja tiivistetään. Sähkökadun pohja-asfaltointi tapahtuu viikkojen 23 ja 24 aikana, jota ennen nostetaan vielä kaivot ja venttiilit murskepintaan. Pohja-asfaltoinnin jälkeen asennetaan graniittiset reunakivet, jonka jälkeen ajoradalle päästään tekemään lopullinen päällyste. Sen jälkeen valmistellaan ja päällystetään pyörätiet, jonka jälkeen asennetaan betonikivet. Vihertyöt ja liikennemerkkien asennukset ovat viimeisimpiä työvaiheita, joten kesä on pitkällä, ennen kuin alue on lopullisesti valmis. Muita saneerauskohteita on mm. Parikkaankadun alue ja Kravunlaakso 1A.

Töiden kilpailutus ja suunnittelu

Kesän päällystystöiden urakka kilpailutetaan edellisenä talvena. Yksikköhinnat selviävät urakoitsijan valinnan jälkeen. Edellisvuosien melko edullinen hintatason jälkeen yksikköhinnat ovat nousseet merkittävästi. Vuosittaisiin päällystyskohteisiin vaikuttavat käytettävissä olevat määrärahat, tulevien vuosien investointisuunnitelmat ja talvivauriot, jotka paljastuvat vasta keväällä.

Vuoden 2023 päällystystyöt Hyvinkään kaupungille tekee GRK Suomi Oy.

Töitä pyritään yhteensovittamaan muiden laitosten kanssa. Tällaisia ovat mm. viime aikoina yleistynyt kuitukaapelointi, joka aiheuttaa laajoja kaivuutöitä.

Kesän katutyömaat 2023.

Päivitetty 7.6.2023