Sahanmäenpuiston leikkipaikka on uudistettu

Sahanmäenpuiston leikkipaikan kunnostussuunnittelu lähti liikkeelle asukkaiden osallistamisella. Asukkaille tehtiin kysely, jossa selvitettiin minkälaisia leikkivälineitä leikkipaikalle eniten toivotaan. Kyselyssä esiin nousivat vaijeriliuku ja trampoliinit. Keinujen runsasta määrää toivottiin myös.

Toiveissa eniten esiin nousseet leikkivälineet löytyvät nyt Sahanmäenpuiston leikkipaikalta. Leikkivälineiden visuallinen ilme tukee mäntyvaltaisen puiston maisemakuvaa. Alueella on sekä pienten lasten puoli että isompien lasten puoli. Trampoliineja on kaksi pienille ja kaksi isommille lapsille. Pienemmät trampoliinit eivät jousta yhtä paljon kuin isommat ja ovat siksi turvallisempia.

Leikkivälineet on aseteltu niin, että lapset voivat halutessaan kiertää seikkailurataa. Tasapainopölkyt ja puunrungot ovat kaupungin omasta metsästä. Leikkipaikka tarjoaa liikunnaniloa monella tavalla. Lapset voivat kehittää motoriikkaa, kiipeillä, pomppia, tasapainoilla ja tuntea vauhdin hurmaa vaijeriliussa.

Sahanmäenpuistoon lisättiin myös liikuntavälineitä. Ne on sijoitettu hieman kauemmaksi leikkipaikasta.  Liikuntavälineet ovat puistoväylän varrella tarjoten lenkkeilijöille ja senioreille mahdollisuuksia lihaskunnon kehittämiseen. Koska Sahanmäenpuisto on tasainen ja männyt kasvavat harvassa, on lihaskuntoaan harjoittavilla lasten vanhemmilla näköyhteys leikkipaikalle liikuntavälinepisteeltä.

 

Värikästä syksyä ja liikunnan iloa!

leikkikenttä.jpg

Päivitetty 15.11.2021