Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistustyöt ovat alkaneet

Työ toteutetaan kahdessa erässä ja se valmistuu vuoteen 2024 mennessä.

Kun Hyvinkää oli nuori, keskittyi asutus Urheilupuiston ja pääradan ympäristöön. Sahanmäki oli metsää, jonne oli hyvä perustaa kaatopaikka kotitalouksien jätteille. Kaupungin laajentuessa kaatopaikka siirtyi 1950-luvulla Kulomäkeen. Vanha kaatopaikka unohtui vuosikymmeniksi.

Kaatopaikka nousi uudelleen esille 2000-luvun alkupuolella, kun alueella toimiva ohutlevytuotteiden lävistys- ja taivutuskoneita valmistava Pivitic aloitti tontilla rakentamisen.

-Tässä yhteydessä havaittiin maaperän pilaantuminen ja alkoi pitkä selvitys siitä, kenen vastuulla puhdistus on, kertoo tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Puhdistus on myös elinvoimahanke

Korkein oikeus määräsi puhdistusvastuun Hyvinkään kaupungille. Maaperää oli puhdistettu jo vuonna 2007, jolloin sieltä poistettiin pilaantuneita maa-aineksia noin 12 500 tonnia ja jätettä 660 tonnia. Pilaantunutta maata jäi kuitenkin rakennuksen alle sekä piha-alueelle.

Näiden alueiden puhdistustyöt ovat nyt alkaneet. Työ toteutetaan kahdessa erässä ja se valmistuu vuoteen 2024 mennessä. Ympäristönäkökulman lisäksi kyseessä on myös kaupungin elinvoima. Alueella pitkään toimineet yritykset halutaan pitää täällä myös jatkossa. Neuvottelemalla löydettiin paikka Pivitecin uudelle hallille, jotta vanha halli voidaan purkaa ja sen alla oleva maa puhdistaa.

Ei vaaraa pohjavedelle

Vesihuoltojohtaja Marita Honkasalon mukaan maaperästä on otettu runsaasti näytteitä ja niiden pohjalta arvioiden ei ole odotettavissa yllätyksiä. Toki koko laajaa aluetta on mahdotonta tukia kyllin tarkkaan.

-Maaperänäytteet osoittavat, että alueen pohjalla on vähintään metrin paksuinen yhtenäinen turvekerros, joka pidättää hyvin haitta-aineita. Kunnostuksen aikana otetaan pohja- ja orsivedestä vesinäytteitä, joiden avulla pyritään turvaamaan se, ettei haitta-aineita pääse pohjaveteen.

Puhdistukseen on varattu rahaa viisi miljoonaa euroa. Lisäksi suunnittelu- ja puhdistuskustannuksiin saadaan avustusta ELY-keskukselta. Hankkeen projektijohtourakoitsijana toimii Kiertokapula oy.

-Hyvinkäällä on hyvä maine siinä, että meillä asioita ei kätketä, vaan ne hoidetaan kuntoon. Kun pilaantuma havaitaan, siihen reagoidaan ja maaperä puhdistetaan. Tällaisia asioita ei voi jättää tulevien sukupolvien hoidettavaksi.

Teksti: Minna Judén

Päivitetty 28.4.2023