Hyvinkään kaupunki tiedottaa
22.10.2020

 

Rudus Oy:lle muutos kiviaineksen vesiseulontaan

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta päätti 22.10.2020 pidetyssä kokouksessaan myöntää Rudus Oy:lle luvan vesiseulottavan kiviaineksen määrän lisäämiseen Kytäjärven kylässä sijaitsevalle Haarumäen tuotantoalueella. Muutos myönnettiin siten, että vesiseulottavan kiviaineksen määrä saa olla enintään 5 000 tn vuorokaudessa ja 200 000 tn vuodessa.

Lautakunnan päätöksellä muutettiin vesiseulonnan mahdollistavan lupapäätöksen lupamääräystä, joka koskee vesiseulottavan kiviaineksen määrää. Muilta osin vesiseulonnan mahdollistava ympäristölautakunnan päätös jää voimaan ja sitä tulee edelleen noudattaa. Lisäksi päätöksellä annettiin uudet lupamääräykset pölyntorjunnan edellytysten varmistamisesta, vesiseulontalaitteiston sijainnista ja altaiden kunnon tarkkailusta.

Päätöksellä myös korvattiin ympäristövalvontapäällikön aiemmin antama muutospäätös, jolla poistettiin vesiseulonnan rajoittaminen vain yhden kuukauden jaksoon vuosittain. Vesiseulontaa saa tehdä ympäri vuoden. Tehty päätös ei korvaa tai muuta Haarumäen tuotantoalueelle aiemmin myönnettyä maa-aineslupaa ja murskauksen ympäristölupaa.

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnalle päätettiin myöntää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös sekä kuulutus päätöksestä julkaistaan 28.10.2020 Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla:

Kaupunki, hallinto ja osallisuus / Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset -osiossa.

Lisätietoja:

Marjo Alho, ympäristötarkastaja, p. 040 827 5923, s-posti: marjo.alho@hyvinkaa.fi
Silja Suominen, ympäristövalvontapäällikkö, p. 040 841 1962, s-posti: silja.suominen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 17.11.2020