Roskaaminen on kallis riesa

Hyvinkään kaupunki tiedottaa
3.6.2021

Kaikenlainen roskaaminen on jätelain vastaista eikä sen vaikutuksia voi väheksyä pienessä-kään mittakaavassa. Koronapandemia on rajoittanut ihmisten liikkumista, mutta lisännyt muovijätteen määrää maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi kertakäyttöisiä kasvomaskeja kulutetaan tällä hetkellä maailmalla yli sata miljardia kuukaudessa. Polypropeenia, hieman metallia ja kuminauhaa sisältävän kasvomaskin maatuminen kestää lähes viisisataa vuotta. Luonnossa ne ovat vaaraksi eläimille. Vesistöihin joutuessaan ne ovat haitaksi eliöstölle myös mikromuovin lähteenä, viemäreissä taas pumppujen toiminnalle. Jätteen asianmukaisella käsittelyllä ja kierrätyksellä on siis todellista merkitystä.

- Hyvinkäälläkin mm. virkistysalueet ovat roskaantuneet pandemia-aikana. Lisäksi tienvarsi-kaatopaikkoja on havaittu valitettavasti hieman aiempaa enemmän, kertoo ympäristötarkastaja Heta Narumo.

Roskaaminen lisää runsaasti julkisia kustannuksia. Viime vuonna Hyvinkään kaupunki vastaanotti yli neljäkymmentä roskaamiseen liittyvää ilmoitusta.

- Luonnosta löytyy sekalaista yhdyskunta ja -remonttijätettä, mutta myös elektroniikkalaitteita ja jopa vaarallista jätettä, kuten jäteöljyä, maalia tai muita kemikaaleja, harmittelee Narumo.

Kunnat ja valtio pyrkivät ennaltaehkäisemään ympäristön jätteillä pilaamista monin tavoin. Hyvinkäällä Kiertokapula ottaa vastaan ilmaiseksi lähes kaikkia vaarallisia jätteitä sekä metalliromua kotitalouksilta jäteasemalla sekä vuosittain kiertävällä keräysautolla. Elektroniikkalaitteita vastaanottavat ilmaiseksi Kiertokapulan lisäksi tuottajavastuun mukaisesti SE-laitteita myyvät erikoisliikkeet, kuten Gigantti ja Prisma. Lähimmän vastaanottopaikan voi tarkistaa osoitteessa https://kierratys.info.

Tupakantumppia pidetään maailman yleisimpänä roskana, mutta pientalovaltaisessa kaupungissa lähiluontoa kuormitetaan hyvin usein myös puutarhajätteellä. Esteettisen haitan lisäksi puutarhajätteet rehevöittävät viheralueita turhaan ja vieraslajit leviävät.

- Puutarhajätteen kompostointi pihalla on helppoa ja suositeltavaa. Lisäksi Kapulan jäteasemalla otetaan vastaan puutarhajätettä pienellä kuorman käsittelymaksulla, Narumo muistuttaa.

Luontoon ja julkisille alueille jätetyistä tavaroista ja jätteistä toivotaan ilmoitettavan kaupungin ympäristöpalveluun hyvinkaa.fi-sivuston palautepalvelun tai kirjaamon kautta. Ilmoituksen käsittelyä helpottaa karttapalveluun merkittävä selkeä sijaintitieto. Ympäristövalvontayksikkö selvittää kenelle roskaantunut alue kuuluu ja määrää roskaajan siivoamaan roskaantuneen alueen. Laajasta tahallisesta roskaamisesta ilmoitetaan myös poliisille, joka voi määrätä rikkomuksesta tai rikoksesta aiheutuvan rangaistuksen, yleensä päiväsakkoja. Vihjeen jätelain rikkomisesta voi siis antaa tuoreeltaan myös poliisille. Tavallista edelleen on, että roskaajaa ei saada selville, jolloin siivoaminen jää maanomistajan vastuulle.

Päivitetty 3.6.2021